top of page

Prožijte Vánoce s uměním a tvořivě! Platforma Bez názvu. Nedatováno. nabízí materiály ke stažení

Advent je kouzelné období čtyř týdnů před Vánoci, jež jsou v křesťanské tradici obdobím zklidnění a radostného očekávání příchodu Spasitele. Během Adventu postupně slavíme čtyři neděle před 25. prosincem, kdy slavíme Boží hod vánoční. Toto zvláštní období před svátkem narození Ježíše Krista naši předkové spojovali s modlitbou a zpěvy v kostele. V katolické církvi se dodnes konají jitřní mariánské mše zvané roráty, jejichž zvláštní atmosféru dotváří tma a krásné zpěvy vyjadřující očekávání Spasitele. Nejen tato část předvánočního období, ale i jeho vrchol v podobě vánočních svátků má samozřejmě odraz ve výtvarném umění.Metodická platforma pro výtvarnou výchovu Bez názvu. Nedatováno. nabízí hned celý soubor zajímavých námětů, které zprostředkovávají netradičním způsobem období Vánoc. Aktivity jsou určeny nejen dětem a mládeži, ale i dospělým, kteří si chtějí připomenout ikonická díla výtvarného umění a přitom tvořit. Pracovní listy s aktivitami lze využít ve škole, pracovat podle nich ale můžete také doma — třeba přes svátky. Pracovní listy s výtvarnými aktivitami na vánoční dny najdete zde.


Krásné sváteční dny!Text: Redakce U21
Comments


bottom of page