top of page

Studující si vyzkoušeli tvorbu knih pro rozvoj čtenářské pregramotnosti

Aktualizováno: 2. 12. 2022

V rámci výuky předmětu Čtenářská pregramotnost tvořili studenti a studentky 1. ročníku studijního programu Předškolní pedagogika pod vedením Veroniky Krejčí z katedry českého jazyka a literatury knihy, které budou zajímavým obsahem i atraktivními aktivitami tvořit pozitivní vztah ke knihám u dětí v době, kdy ještě nejsou samy čtenáři.„Knihy obsahují aktivity na rozvoj vědomostí a dovedností potřebných pro budoucí čtenářství, zaměřené především na smyslové vnímání, motorické dovednosti, ale také na rozvoj řeči a myšlení. Aktivity jsou určeny jak pro práci pod vedením učitele, tak pro samostatné prohlížení dětmi ve volnočasových aktivitách,“ představila Veronika Krejčí ve stručnosti obsah jednotlivých knih. Studenti si mohli vybrat, zda zpracují dětskou encyklopedii, knihu s literárním námětem, nebo knihu pro předškoláky.


„Kromě kratších textů určených k předčítání je součástí těchto knih i obrázkové čtení ke společné četbě čtenáře a nečtenáře, obrázkové slovníčky pro rozvoj slovní zásoby, aktivity na rozvoj smyslového vnímání (hmatové, sluchové, případně také čichové prvky), skrývačky, hádanky atd. Studenti využili také prvky rozšířené reality, když propojili své knihy pomocí QR kódů s internetovým obsahem,“ doplnila Krejčí.Jednotlivé knihy vznikaly v rámci zmíněného předmětu jako závěrečná seminární práce. Studenti si tak mohli v praxi vyzkoušet teoretické poznatky ke čtenářské pregramotnosti, které získali v seminářích nebo během vlastního samostudia. Vzniklé knihy mohou také posloužit jako zajímavá inspirace pro další učitele v MŠ.


„Naši studenti knihy ve své praxi zcela jistě využijí, neboť už v době vzniku si funkčnost aktivit ověřovali při práci s dětmi. Tyto poznatky pak společně sdíleli v seminářích. Podobnými úkoly se v rámci vysokoškolské přípravy snažíme u studentů budovat pozitivní vztah k nejrůznějším vzdělávacím oblastem, motivovat je pro budoucí práci s dětmi, aplikovat teoretické poznatky ve školní praxi, a tím celkově zkvalitnit jejich profesní přípravu,“ uzavřela Veronika Krejčí.zpracováno redakcí

Foto: Alžběta Gregorová

Comments


bottom of page