top of page

Studentka hudební výchovy vytvořila zpěvník pro hru na boomwhackers

Víte, co jsou to boomwhackers? Tyto plastové barevné trubky patří mezi perkusní nástroje. Každá z nich je laděná na jiný tón a díky své jednoduchosti jsou vhodné i pro úplně hudební začátečníky. Tereza Weichtová z katedry hudební výchovy v rámci své diplomové práce vytvořila sérii videonávodů, které můžete využít ve výuce hudební výchovy!„Hudební nástroj boomwhackers se v poslední době stal zajímavým prvkem v oblasti hudební výchovy, zejména ve vztahu k dětským skupinám. Jeho jednoduchost, mobilita a schopnost angažovat širokou škálu lidí ho činí ideálním nástrojem pro interaktivní a kreativní hudební aktivity,“ představuje Tereza ve své diplomové práci nástroj i možnosti jeho využití ve výuce.

 

A jak vytvořený zpěvník funguje? Ve videích naleznete barevné notace odpovídající barvám (tónům) jednotlivých trubek a modrý sloupec (dirigent) přesně ukáže, kdy má hráč bouchnout trubkou konkrétní barvy. I díky tomu se do hraní může najednou zapojit celá třída, k hraní navíc není potřeba znát noty a notové zápisy. Jak Tereza upozorňuje ve své diplomové práci, hra na boomwhackers „prohlubuje sociální a mezilidské vztahy a vede hlavně děti ke spolupráci a vnímání ostatních, tudíž může tato činnost pozitivně ovlivňovat klima ve školních třídách a stmelovat třídní kolektivy či jiné skupiny dětí i dospělých.“Na Terezině YouTube kanálu naleznete návody na deset písní; každá z nich je v playlistu obsažena dvakrát, a to v rychlejší a pomalejší verzi. „Ve většině případů se nejedná o písně, které běžně najdeme v učebnicích hudební výchovy, ale takové, které žáky mohou navést k objevení další tvorby daných interpretů,“ zdůvodnila Tereza výběr jednotlivých písní pro vytvořený zpěvník.

 

Zpracováno redakcí U21

Comments


bottom of page