top of page

Tip odjinud: Test finanční gramotnosti na téma finanční znalost

Finanční gramotnost bývá definována jako soubor dovedností a znalostí, jež jsou pro každého člověka základem pro porozumění světu financí a jeho pravidel – a především pro pochopení důsledků chybných kroků a rozhodnutí. Finančně gramotný člověk umí s penězi správně zacházet, a to i v různých vypjatých životních situacích.
Vzhledem k tomu, že se současný svět – včetně světa financí – rychle proměňuje, není snadné stanovit, co přesně do souboru klíčových znalostí a dovedností patří. Podstatná je míra finanční gramotnosti člověka v proměnách životních podmínek a v aktuálně platném legislativním rámci. Téma financí zajisté patří i do základního všeobecného vzdělání každého člověka, proto se o finanční gramotnost zajímají také učitelé. Pro starší žáky mohou využít např. zajímavě koncipované a přehledné on-line testy finanční gramotnosti, jež připravilo Ministerstvo financí ČR. Nejde sice o didaktické materiály v pravém slova smyslu, mohou však žákům naznačit šíři problematiky a ukázat, jaká je aktuální úroveň jejich finanční gramotnosti. Od této úrovně se pak mohou odvíjet další navazující edukační aktivity.


Test finanční gramotnosti na téma finanční znalost obsahuje otázky týkající se např. tématu pojištění vkladů pro případ bankrotu penzijních fondů, pravomocí exekutora, vztahu mezi vysokou inflací a životními náklady nebo problematiky úroků a poplatků u různých typů půjček.

Test najdete na tomto odkazu:


Test finanční gramotnosti na téma finanční znalost doplnilo Ministerstvo financí ještě testem na finanční zodpovědnost.

Comments


bottom of page