top of page

Tlumočení vs. překlad

Aktualizováno: 18. 4. 2021

Bloggerka a tlumočnice do českého znakového jazyka Kristýna Winn vysvětluje rozdíl mezi tlumočením a překladem.


Celkem často se u laické veřejnosti setkáváme s tím, že pojmy tlumočení a překlad lidem splývají. Myslí si, že mezi překladem a tlumočením není žádný rozdíl. Na to ale my, kteří se v této profesi pohybujeme, býváme hákliví, jako na spoustu špatně zažitých termínů jako je třeba „znaková řeč“ atd.

Zmíněné termíny je třeba oddělovat, jelikož každý z oborů si žádá zcela něco jiného (dovednosti, požadavky, tlak atd.). Může se zdát, že si jsou dané činnosti dost podobné, ale jednoduše řečeno, tlumočník překládá mluvené slovo okamžitě, kdežto překladatel psaný text s časovou rezervou. U překladu se jedná o převod sdělení z písemné formy jednoho jazyka do písemné formy jazyka druhého. U znakových jazyků se o překladu hovoří v případě převodu ze záznamu znakového jazyka/mluveného jazyka do mluvené/písemné formy druhého jazyka.


Překladatel má při své práci určitý luxus v podobě dostatku času, mnoha zdrojů, pramenů, materiálu – a může si s časem nakládat dle libosti. Tlak a stres se zde odvíjí jen od termínu odevzdání.


Tlumočení mluvených slov vyžaduje zcela jiné dovednosti. Výsledným produktem není text, ale mluvené slovo. Tlumočník nemá čas listovat slovníky nebo v klidu si hledat materiály, pracuje totiž nejčastěji simultánně, převádí projev okamžitě (v reálném čase), s malou časovou prodlevou, do druhého jazyka. Mluví tedy současně s řečníkem.


Tlumočník je prostředník (někdy se říká, že je mostem) mezi dvěma osobami, které by se bez něj nedorozuměly. V rámci své profese převádí smysl sdělení mezi českým jazykem a českým znakovým jazykem. Tlumočení není překlad slovo od slova, ale převedení obsahu/smyslu sdělení.

Pro tlumočníky jsou jedinou pomůckou jen jejich zkušenosti, znalosti a praxe. Pracují mnohem více v časovém presu a vše musí řešit okamžitě.


Také je důležité si uvědomit, že tlumočníci nepřekládají pouze mluvené slovo, ale že musí překládat také emoce a záměry. Zkrátka: co tím básník chce říci.


Tlumočník je prostředník (někdy se říká, že je mostem) mezi dvěma osobami, které by se bez něj nedorozuměly. V rámci své profese převádí smysl sdělení mezi českým jazykem a českým znakovým jazykem. Tlumočení není překlad slovo od slova, ale převedení obsahu/smyslu sdělení.


Tlumočník musí správně volit tón hlasu a výraz v obličeji, aby dokonale vystihl to, co je potřeba. Musí tlumočit bezprostředně poté, co informace uslyší, aby se hned mohly přeložit další věty, které následují. V tlumočení pro neslyšící je výhodou, že se oba jazyky vzájemně „neruší“, přestože jsou produkovány současně.

Comments


bottom of page