top of page

Udržitelné léto s UP: Praktický průvodce pro domov i cesty, díl 8

Léto, prázdniny a dovolené jsou ideálním časem, kdy můžeme trošku zvolnit a zamyslet se i nad věcmi, které jdou jindy kolem nás. Naše univerzita v poslední době hodně mluví o udržitelnosti. Jak k ní můžeme doma nebo v kanceláři přispět? Prázdninového praktického rádce připravila redakce spolu s koordinátorkou udržitelného rozvoje UP Zuzanou Huňkovou. Po celé prázdniny vždy jednou týdně nabídneme šikovné tipy.Třídit, šetřit elektřinou, pít kohoutkovou vodu. Zhruba asi víme, občas i dodržujeme. Můžeme dělat pro naši planetu i vlastní peněženku víc? A jak? Téma pro Zuzanu Huňkovou a Udržitelnou univerzitu.


Díl 8.: Zmatení pojmů

Pojďme si vysvětlit nejčastější pojmy, které je dobré znát. Co je bio, co je fair traide, cirkulární ekonomika, udržitelná móda?

V posledních letech se objevuje spousta pojmů a pro některé z nás to může být poměrně matoucí. Co to znamená nebo co tím chtějí říct? Pojďme se na to podívat.


Udržitelnost/udržitelný rozvoj – takový rozvoj, který uspokojí potřeby současné generace bez omezení potřeb budoucích generací. V podstatě to znamená, že bychom se měli chovat tak, abychom zdroje, které máme čerpali pouze do té úrovně, do které se je daří obnovovat nebo nacházet alternativy. To se neděje, letos jsme již kapacitu naši planety překonali 28. července 2022 a zbytek roku tak jedeme tzv. ‚na dluh‘.


Ekologický – tento pojem je velmi často nesprávně používaný místo pojmu udržitelný. Ekologie je věda zabývající se vzájemnými vztahy mezi živými organismy navzájem a prostředím, v němž žijí. Takže ‚ekologický‘ znamená spíše ‚vztahující se k životnímu prostředí‘, ale ne nutně to znamená ‚šetrný k životnímu prostředí‘.


Udržitelná móda – je móda navrhována, vyráběna a distribuována s ohledem na životní prostředí, společnost a ekonomiku. Dbá na zásady udržitelného rozvoje.


Fast fashion – je opak udržitelné módy, která je vyráběna rychle, nekvalitně, v obrovském množství bez ohledu na lidi, kteří ji vyrábí, a životní prostředí.


Slow fashion – je v podstatě jiný název pro udržitelnou módu, opak fast fashion. Je to uvědomění si návrhářů, výrobců, obchodníků i spotřebitelů, jaký dopad má módní průmysl na společnost (pracovníky) a životní prostředí.


Cirkulární ekonomika – hlavním principem je udržet co nejdéle hodnotu materiálů, výrobků a zdrojů, aby se i na konci jejich používání daly vrátit do výrobního cyklu a přeměnit na další zdroje a byl tak nulový nebo minimální vznik odpadů.


Eco-friendly – znamená v podstatě ‚nezpůsobující negativní dopad na životní prostředí‘, a to v celém cyklu výrobku, tedy od výroby, přes balení, dopravu až po spotřebovávání a likvidaci.


Greenwashing – falešná informace o environmentální zodpovědnosti produktu či firmy.


Nerůst – klade důraz na snížení globální výroby a spotřeby a prosazuje sociálně spravedlivou a environmentálně udržitelnou společnost.


Upcyklace – přeměna materiálů či výrobků, které jsou již určeny k likvidaci, na nové produkty sloužící k novému účelu, kvalita se může zvýšit.


CSR – Corporate Social Responsibility – dobrovolný závazek firem chovat se zodpovědně ke společnosti a prostředí, ve kterém podnikají. V dnešní době se to již netýká pouze firem, ale všech.


ESG – Environmental, Social and corporate Governance – reportování o environmentálním a sociálním chování firmy a řízení, které je již povinné pro velké podniky, brzy bude také i pro malé a státní či nevládní instituce.


Bio – produkt byl vyroben podle zásad ekologického zemědělství, tzn. že při pěstování produktů nebyly použity žádné chemikálie, pro zvířata byly zajištěny po celý jejich život kvalitní podmínky. Tyto podmínky jsou plněny podle zákona daného státu a musí být označeny řádným certifikátem (nálepkou).


Fairtrade – lidé, kteří se podíleli na výrobě či pěstování produktu, za něj dostali spravedlivou odměnu, která jim umožňuje důstojný život. Je to způsob mezinárodní certifikace pro obchodování s těmito produkty nebo výrobky, které musí splňovat dané zásady, jako např. dobré pracovní podmínky, transparentnost nebo zákaz dětské práce a další.


FSC – Forest Stewardship Council, česky Rada pro správu lesa – je to certifikace na ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Cílem je chránit mizející, ohrožené a devastované lesy na Zemi.


GOTS – Global Organic Textile Standard – je mezinárodní certifikát pro textil z přírodního vlákna, jako je bavlna nebo vlna. Výrobce musí splňovat vysoká ekologická i sociální kritéria během celého dodavatelského řetězce, jako např. sklizeň surovin, ekologický a sociálně zodpovědný způsob zpracování atd.

14 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Bình luận


bottom of page