Vyvození učiva českého jazyka

Aktualizace: bře 16

Na tomto odkazu najdete náměty na vyvození tohoto učiva českého jazyka:

Podstatná jména pomnožná, předpony s- a z-, přídavná jména, příslovečná určení, slova jednoznačná a mnohoznačná, slovesný vid, stupňování přídavných jmen, tvary zájmena já, životnost a neživotnost, zkratky.
Související příspěvky

Zobrazit vše