top of page

Začínají tradiční Dny židovské kultury Olomouc

Už zítra začíná 14. ročník jmenovaného festivalu, mezi jehož pořadatele patří i Univerzita Palackého v Olomouci, tentokrát s hlavním tématem Košer je košer. Záštitu nad festivalem přijalo Izraelské velvyslanectví v Praze. I letos naleznete bohatý program, jehož součástí jsou přednášky, promítání filmů, koncerty ale i praktické workshopy.Jak napovídá podtitul, letošní ročník festivalu se zaměří hlavně na historický vývoj fenoménu košer stravování až do současnosti, a to včetně toho, co může nabídnout do diskuze o moderní a ekologické kuchyni. Stravování ale nebude jediným tématem, festival zahájí zítra v 17 hodin vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma Sedmero požehnání.


Mezi dalšími body programu můžeme jmenovat například koncert plzeňského kosmopolitně-liberálního klezmer bandu Mi Martef (Ze sklepa). Kapelu si můžete poslechnout ve středu od 19 hodin v Divadelním sále Uměleckého centra UPOL.


V prostorách Konviktu probíhá také celá čtvrteční část programu festivalu, konkrétně autorské čtení současné izraelské autory Orit Gidali a její překladatelky do angličtiny Marcely Sulak, které začíná v 16:30. Zajištěn je také simultánní překlad do češtiny. Na čtení navazuje v 19 hodin promítání filmu Ušpizin (Hosté).


Festival zakončí v pátek 22. října v 16 hodin autorské čtení Karola Efraima Sidona, vrchní zemský rabín představí svůj nový překlad nejčastěji citovaného výkladu Tóry. Celý festival můžete navštívit zdarma, jedinou výjimkou je divadelní představení Malý stvořitel/Der kleine Fratz v podání Divadelního spolku JEDL. Expresivní i humorná miniatura inspirovaná životem Franze Kafky bude k vidění od 15. do 17. října v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea.


Více informací naleznete na webových stránkách pořádajících organizací nebo v přiloženém programu.Zpracováno redakcí na základě programu Muzea umění Olomouc a programu Dnů židovské kultury Olomouc

12 zobrazení0 komentářů

Commentaires


bottom of page