top of page

Česká školní inspekce zpřístupňuje data na novém portále

Na našem portále pravidelně zveřejňujeme šetření zaměřená na deskripci a analýzy problémů českého vzdělávacího systému, které realizuje Česká školní inspekce. Ta také nově prezentuje svá zjištění a závěry z různých typů národních i mezinárodních hodnoticích aktivit na platformě vzdelavanivdatech.cz.Ve svých výstupech usiluje o pohled na vzdělávací témata optikou situace v jednotlivých územích, a to v širším kontextu vzdělávacích souvislostí a faktorů, které vzdělávání ovlivňují. Cílem České školní inspekce je nabídnout veřejnosti zajímavý nástroj využitelný při podpoře vzdělávání v České republice a při snahách o kontinuální zvyšování jeho kvality a efektivity ve vztahu ke všem relevantním souvislostem.Platforma vzdelavanivdatech.cz je koncipována jako celoresortní nástroj pro prezentaci důležitých vizualizovaných dat a zjištění různého charakteru, kterými resort školství, mládeže a tělovýchovy disponuje. Postupně tak vedle dat a zjištění České školní inspekce budou v mapách přibývat další vizualizovaná data a zjištění pocházející jak ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak ze zdrojů dalších organizací v jeho působnosti.


Čtenáři naleznou veškerá data prezentovaná v přehledné podobě s využitím grafických prvků, ať již se jedná o grafy nebo interaktivní mapové podklady. Platforma zároveň také umožňuje filtrovat jednotlivé prvky a například zobrazovat jen ty relevantní pro konkrétního čtenáře.V současné době na webu naleznete například výsledková data žáků základních a středních škol získaných z národních (5. a 9. třídy) i mezinárodních šetření (PISA, PIRLS). Součástí této prezentace jsou i výsledky měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol (prostřednictvím vybraných motorických testů); tato data jsou určena mimo jiné učitelům, žákům i jejich rodičům.


Nejnovějším přírůstkem na platformě Vzdělávání v datech jsou informace, které se týkají přihlášek na střední školy. Změna ve způsobu podávání přihlášek na střední školy v roce 2024 spojená s možností podávat přihlášky elektronicky prostřednictvím systému DiPSy (CERMAT) umožňuje prezentaci vybraných dat a informací týkajících se podaných přihlášek pomocí různých vizualizací.Součástí platformy je také Mapa statistických spádových obvodů, která nabízí základní identifikační charakteristiky spádových obvodů 1. stupňů ZŠ a také přímý odkaz na profily škol v systému, kde jsou dostupné také hodnoticí inspekční zprávy České školní inspekce. Zobrazovaná mapa ukazuje tzv. statistické spádové obvody, které se mohou v některých případech od skutečných spádových obvodů lišit.

 

Zpracováno redakcí U21 podle webu vzdelavanivdatech.cz

Související příspěvky

Zobrazit vše

Komentáře


bottom of page