top of page

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Aktualizováno: 23. 2.

Dovednost porozumět textům v různých situacích a kontextech, vyvozovat z přečteného závěry a posuzovat autorovy záměry apod. je jedním ze základů života každého jednotlivého člověka a prosperity celé společnosti.
Rozvinutí čtenářské gramotnosti každého žáka na potřebnou úroveň by mělo být jedním z hlavních vzdělávacích cílů základního vzdělávání. Výsledky učení žáků úzce souvisí s jejich čtenářskými dovednostmi. Celoživotní učení se totiž neobejde bez aktivního čtení spojeného se skutečným porozuměním smyslu textu.


Kvalitně realizovaná výuka zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti může pomoct těm žákům, jejichž domácí zázemí čtenářství nepodporuje a jejichž školní výsledky jsou tím ohroženy. Pro takové žáky představuje škola jedinou naději, že hendikepy způsobené nepodnětným rodinným prostředím vyrovnají.


U žáků základní školy považujeme za zásadní ukázat jim, že čtení je může bavit, že jim může přinést silné emoce i životní poučení; že v něm mohou najít oblasti a témata, která se jich osobně konkrétně dotýkají. Ukázat jim, že čtení může být (a má být) smysluplné. Selže-li tento první a základní krok pro rozvoj čtenářství, selhávají pak i další sofistikovanější snahy rozvíjet čtenářskou gramotnost, neboť nemají na čem stavět.


Čtenářská gramotnost se totiž prohlubuje a rozvíjí v první řadě především vlastním čtenářstvím. A dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura jsou předpokladem pro kvalitní vzdělávání v dalších (školních i mimoškolních) oblastech.

121 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page