top of page

Animovaná edukační videa radí, jak se chovat bezpečně v online prostoru

Univerzita Palackého reaguje na čím dál častější kyberútoky a prostřednictvím výukových materiálů chce posilovat digitální gramotnost nejen studentů a pedagogů UP. Prvních šest animovaných snímků ze série krátkých edukačních videí lze zhlédnout na univerzitním YouTube či platformě UPstream.Série Bezpečnost v kyberprostoru je zaměřena například na problematiku vytvoření bezpečného hesla, škodlivých programů či kybernetických útoků. Seznamuje také s rizikovým chováním na internetu. Videa obsahují i rady, jak situacím předcházet či jak je případně řešit.


„Naším cílem je posilovat digitální gramotnost našich zaměstnanců a studentů, chceme jim pomoci se lépe orientovat v kyberprostoru a naučit je, jak mohou předcházet kyberútokům, kterým jsme bohužel vystavování čím dál častěji. Umět je rozpoznat a umět se jim bránit, to jsou klíčové dovednosti, které bychom si všichni měli osvojit a díky nimž bude univerzita lépe chráněna před útočnými snahami hackerů,“ vysvětlil Vít Procházka, prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti UP.


Série vznikla na popud vedení UP v návaznosti na stále častější spamové a jiné kybernetické útoky, které zaznamenává i druhá nejstarší univerzita v ČR. Vytvořilo je Oddělení komunikace UP ve spolupráci s Centrem výpočetní techniky UP (CVT). „Zvolili jsme atraktivní formu animovaných videí, která – jak doufáme – pomůže zvýšit zájem uživatelů o tuto problematiku. Máme také v plánu sérii videí postupně doplňovat a rozšiřovat i o další oblasti, které jsou z pohledu vzdělávání našich zaměstnanců a studentů důležité,“ doplnil Vít Procházka.


Studenti a zaměstnanci UP mohou při řešení kybernetických problémů využívat služeb CVT, například Help Desk UP nebo Wiki UP. Aktuální varování o spamových útocích se zobrazují na Portálu UP nebo facebookovém profilu CVT. Problematikou bezpečnosti na internetu se zabývá také projekt E-bezpečí pedagogické fakulty a jeho poradna. Seznam krizových linek a další pomoci je zveřejněn na webu ministra vnitra.


Autor: Tomáš Krejčiřík

Grafika: Žurnál online

Comments


bottom of page