top of page

Inovace technického vzdělávání na základních školách

Aktualizováno: 3. 3. 2021

Tvořivost, zručnost, práce s materiálem, nápaditost, experimentování a technické myšlení – to všechno jsou znaky moderně pojatého technického vzdělávání na základních školách. Podoba „dílenské“ výuky na českých školách prošla v posledních letech radikální změnou. To jsou vybrané postřehy vyplývající z pilotního ověřování, které realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.Na realizaci pilotního ověřování a výzkumu se podílejí pracovníci z katedry technické a informační výchovy pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Cílem je mj. inovovat učební osnovy (tzv. rámcový vzdělávací program), posílit využívání moderních technologií a přiblížit techniku i děvčatům. Školám, které inovují učebny a jejich vybavení, pracovníci katedry taktéž radí, jaké jsou nové trendy a metody práce s žáky. Je třeba učit tak, aby žáci byli výukou zaujati, učební činnosti je bavily a rozvíjel se pozitivní vztah k technice.


Z hlediska materiálního vybavení existují v České republice jednak excelentně vybavené školy, ale taktéž školy s vybavením i několik desetiletí starým, pouze částečně inovovaným, s cílem udržet základní funkčnost dílny. Nicméně se ukazuje, že pokud je učitel kvalitní, je schopen dosahovat excelentních vzdělávacích výsledků. Děti jsou praktickými činnostmi doslova nadšeny.


Výzkum se zaměřoval též na učitele praktických činností a jejich aprobovanost. Bylo zjištěno, že velká skupina jich vyučuje neaprobovaně. Potěšující skutečností je, že praktické činnosti učí i spousta učitelek. Ty jsou v řadě případů osobnostmi, které dokáží pro techniku nadchnout i děvčata. Připravují pro ně velmi zajímavé učební aktivity, což je naprosto fantastické.


Nejen učitelé bez aprobace, ale i čerství maturanti mohou studovat velmi moderně pojaté vysokoškolské studium. Konkrétně lze studovat studijní programy Technika a praktické činnosti pro vzdělávání (Bc.) a Učitelství Techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ (Mgr.), které jsou jedinečné a jsou nabízeny pouze Univerzitou Palackého v Olomouci. Pozitivní skutečností je i velký zájem ze strany děvčat.


Zájemci o studium speciální pedagogiky mohou studovat kombinaci učitelství techniky a praktických činností a speciální pedagogiky pro základní střední školy. Absolventi získávají velmi široké pracovní uplatnění.


Průběžná zpráva z pilotního ověřování: klikni zde.


Text Jiří Dostál

Foto Trutnovinky

Comments


bottom of page