top of page

Děti z Ukrajiny mohou ztvárnit své pocity v Pokresleném sešitu. Vychází také v české verzi

Univerzita Palackého pomáhá v různých podobách lidem, které zasáhla válka na Ukrajině. Její pedagogická fakulta teď například nabízí didaktický materiál s názvem Pokreslený sešit. Je k dispozici v české i ukrajinské variantě online, v přípravě je i jeho tištěná podoba. Už nyní jej mohou využít děti v adaptačních skupinách mateřských a základních škol.Původní myšlenka sešitu se zrodila z touhy pomoci dětem z Ukrajiny, které prchají před válkou ve své domovině. „Chtěli jsme jim dát najevo, že jsou tu vítány a že se o ně zajímáme. Že si přejeme, aby se u nás cítily v bezpečí, a že je chceme povzbudit, aby se kresbou podělily o své pocity. Když jsme ukrajinskou verzi chystali do tisku, řada lidí se nás ptala, jestli náš sešit nabídneme i v češtině, že by se mohl líbit také českým dětem,“ uvedla koordinátorka celého projektu Petra Šobáňová, proděkanka Pedagogické fakulty UP.

Autoři Pokresleného sešitu se proto rozhodli zpracovat sešit tak, aby jej mohl využít kdokoliv. „Lze do něj kreslit nebo psát o radostech nebo obavách, o tom, co máme rádi, či o tom, co nám třeba dělá starost. Náměty vedou děti k tomu, aby se zajímaly o svět okolo a aby vyjadřovaly své emoce. Nabízíme jim možnost zastavit se, zamyslet se, vyjádřit, co se jim honí hlavou, a uplatnit svou představivost. Tajně doufáme, že náš sešit nebude nakonec jen pokreslený, ale také léčivý. A to se může hodit úplně každému,“ dodala Petra Šobáňová.

Pokreslený sešit vznikl i díky spolupráci s psychologickou konzultantkou Irenou Plevovou, podle níž má dětská tvorba schopnost reflektovat vnitřní svět dětí a poskytuje informace o jejich způsobu vnímání objektivní reality.


„Výtvarné vyjádření je osobním výrazem, který obsahuje vědomé a nevědomé významy, může sloužit k odhalení či řešení problémů, k formování myšlenek a představ, pomáhá dítěti vyjádřit se odlišným způsobem než jazykem, který může být někdy nedostačující. Kreslení je důležitou neverbální aktivitou, kreslení je hra, zábava, možnost něco vytvářet. Dětský výtvarný projev je přirozenou cestou k vyjádření toho, co dítě cítí, na co myslí, po čem touží, z čeho má radost nebo čeho se obává,“ řekla Irena Plevová, která působí na katedře psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UP. Pokreslený sešit má podle ní citlivou a nenásilnou formou nabízet ke ztvárnění témata z každodenního života, vybízet děti k vnitřnímu dialogu i k dialogu mezi dětmi a dospělými, s jejich blízkým okolím i celým světem. „Jednoduché náměty o tom, co vidíme okolo sebe a co máme v hlavě, jsou formulovány citlivě, ilustrace se smyslem pro humor pak dokreslují a podporují scenérii představ,“ doplnila.


Do sešitu lze kreslit nebo psát o radostech nebo obavách, o tom, co máme rádi, či o tom, co nám třeba dělá starost. Náměty vedou děti k tomu, aby se zajímaly o svět okolo a aby vyjadřovaly své emoce.

Nová didaktická pomůcka má oslovit především děti předškolního a mladšího školního věku, Irena Plevová je však přesvědčena, že může inspirovat i dospívající. Je to podle ní výborný nápad, zdařilé dílo podporující kreativitu a abreakci dětských emocí. „Na nás dospělých je děti podporovat, projevit zájem o jejich činnost, naslouchat jim a nezapomenout na náležitou pochvalu, kterou si každé dítě zaslouží,“ zdůraznila.


Pokreslený sešit je v české i ukrajinské verzi k dispozici na speciálním webu. Jeho tištěná verze bude dostupná všude tam, kde o ni bude zájem, primárně by se ale sešity měly objevit v různých adaptačních skupinách, centrech a ve školách.


S nápadem přišla Petra Šobáňová, proděkanka Pedagogické fakulty UP, ilustrace vytvořila Pavla Baštanová, grafické řešení obstaral Jakub Konečný, odbornou psychologickou konzultaci zajistila Irena Plevová a o překlad do ukrajinštiny se postarala Mariana Ilnytska. Sešit vznikl na Pedagogické fakultě UP v rámci projektu Bez názvu. Nedatováno.


Text: Lukáš Blokša a Milada Křížková Hronová

Grafika: archiv redakce

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page