top of page

Edukativní komiksové karty Listopad 1989 – 7 klíčových momentů sametové revoluce

Do oslav třicetiletého výročí listopadových událostí v roce 1989 se pedagogická fakulta zapojila projektem s výukovým přesahem. V aule byly pokřtěny edukativní karty s názvem Listopad 1989 – 7 klíčových momentů sametové revoluce, které mají přiblížit mladým lidem naši nedávnou historii a povzbudit je k občanské aktivitě v duchu známého hesla Kdo, když ne my, kdy, když ne teď!Soubor vyšel v nákladu 4 tisíce kusů, je dostupný i v elektronické podobě a vznikl ve spolupráci historiků, pedagogů a výtvarníků. Křtu se dočkal v aule pedagogické fakulty.

„Náš příspěvek k oslavám výročí je zároveň i originální intervencí do pedagogické praxe v duchu konceptu Učitel21. Úmyslně pracujeme s efektem kontrastu listopadových událostí 1989 a jejich normalizačními ´alternativami´. Studentům UP i žákům ve školách chceme připomenout nejen sametovou revoluci, ale i povahu totalitního režimu. Naší ambicí je poukázat i na důležitost aktivity občanů a motivovat mladé lidi k tomu, aby přemýšleli a angažovali se ve věcech veřejných,“ řekla Petra Šobáňová, jedna z členek autorského kolektivu a zároveň proděkanka pedagogické fakulty.Karty ilustroval Matěj Komínek, student katedry výtvarné výchovy PdF, který při jejich tvorbě uplatnil nejen talent, ale i svou druhou studijní specializaci, a to historii. Grafické řešení celého cyklu je dílem designera a zároveň doktoranda katedry výtvarné výchovy Robina Michenky. K nové edukační pomůcce přispěl i člen katedry historie FF Pavel Kreisinger, který ve své přednášce uvedl sedm klíčových událostí do souvislostí.
Na vzniku komiksových karet se podílela také Háta Kreisinger Komňacká, překladatelka a spisovatelka, která v aule fakulty vysvětlila jejich koncepci. „Naše karty jsou postavené na jakési dvojí realitě, diskuzi o tom, jak by to mohlo být, kdyby lidé neměli dost odvahy, síly, kdyby neriskovali, kdyby za tím vším nestálo tolik úsilí. Mají tedy dvě strany. Jedna odráží reálné události, druhá strana je alternativní, normalizační, která nám naznačuje, jak by to mohlo vypadat, kdybychom štěstí neměli a kdyby se všechno to úsilí nezúročilo,“ uvedla.

Příspěvek pedagogické fakulty k oslavám výročí listopadových událostí 1989 je určen primárně studentům, ale i učitelům a jejich žákům. Edukativní karty lze stáhnout ZDE.
Text a foto: Milada Hronová

Σχόλια


bottom of page