top of page

Fakulta připravila pro zaměstnance a studující cyklus prožitkových workshopů

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravila pro své zaměstnance, studující a přátele několik zajímavých příležitostí pro péči o sebe a hledání vlastní jedinečnosti. Cyklus workshopů vedených zajímavými lektory nabídne příležitost pro posílení wellbeingu a hluboký prožitek skrze umělecké aktivity. Během prožitkových workshopů se seznámíte s jednoduchými technikami na posílení svého psychického zdraví a pohody, dostanete příležitost k prožívání emocí a posílíte svou odolnost vůči stresu. Ale hlavně si odpočinete a zažijete něco jedinečného ve skupinové interakci s ostatními účastníky.Mezi workshopy najdeme např. kurz Od „bahnění“ k tvaru založený na práci s hlínou Moniky Dokoupilové nebo workshop terapeutky Zuzany Vlčinské, jež účastníkům nabídne skupinovou seberozvojovou a terapeutickou aktivitu založenou na prožitkovém zpívání.

20. července 2022 se uskuteční workshop Stavy mysli v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, kam bude vypraven mikrobus a jehož součástí bude návštěva historického centra Kutné Hory.


Workshop Lenky Kružíkové ukáže, že hudba je komunikačním prostředkem, který nabízí prožitek, emoce, radost, smutek, sdílení, relaxaci, aktivitu, seberealizaci. Zajímavou příležitostí k osobnostnímu rozvoji bude rovněž workshop Barbory Kvapilové, který účastníky seznámí s některými technikami mindfulness. Martin Dominik Polínek nabídne hned dva workshopy vycházející z expresivních terapií. První z workshopů nabídne plasticko-kognitivní způsob pohybu, druhý využije dramaterapeutické postupy pro hledání vlastního já.

Program letního cyklu workshopů „Pečuji o sebe“ s podrobnostmi najdete na portále Učitel21:Máte-li o některý z workshopů zájem, přihlaste se prosím výhradně prostřednictvím elektronického formuláře. Odkaz na něj najdete přímo u popisu jednotlivých workshopů. Přihlášení účastníci budou informováni o podrobnostech; program budeme dále doplňovat. Zájemce upozorňujeme na omezenou kapacitu workshopů. Zaměstnanci fakulty se mohou akcí – po domluvě se svým vedoucím – zúčastnit v rámci své pracovní doby. Kontaktní osobou je Mgr. Vojtěch Češík.


Text: redakce U21

Grafika: redakce U21

Související příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page