top of page

Hmatové mapy pomáhají lidem se zrakovým postižením

Na Pedagogické fakultě se kontinuálně řeší množství zajímavých výzkumných projektů. Mnohé z nich vykazují nejen odborné výstupy, ale též praktické aplikace a inspirativní webové platformy. Jednou z nich je Vývoj tyflomap na Univerzitě Palackého v Olomouci (http://hmatovemapy.upol.cz/). Webové stránky dokumentují projekty řešené odborným týmem vedeným dr. Veronikou Růžičkovou z Ústavu speciálněpedagogických studií. Na projektech ústav spolupracuje s katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.V projektu jde o využití multisenzoriálního působení, které může redukovat informační deficit zapříčiněný ztrátou či omezením zrakové percepce u osob se zrakovým postižením. Opatření, jež řešitelé navrhli a ověřovali, mohou navíc rozvíjet prostorovou představivost lidí se zrakovým postižením.Na webové platformě si můžete prohlédnout příklady využití nových aplikací technologie 3D tisku v oblasti geoprostorové vizualizace a možnosti zobrazení dat pomocí plnobarevných 3D modelů.


Bohatá obrazová dokumentace ukazuje současné podoby vizualizace geodat použitím 3D tisku, ale i nové interaktivní nástroje, jež lze propojit s vytištěnými 3D modely. Během projektů byly navrženy, realizovány a ověřeny např. 3D audio-taktilní modely historických a církevních památek.Projektový web navštivte zde.Text: Redakce U21 na základě materiálů


Comments


bottom of page