top of page

Hrdinové FAST přicházejí do českých škol. Pomáhají bojovat proti mrtvici

Aktualizováno: 5. 6. 2023

Druhá hlavní příčina úmrtí, třetí nejčastější příčina handicapu a jeden z hlavních důvodů, proč děti ztrácejí své prarodiče. Řeč je o cévní mozkové příhodě. Jak proti ní bojovat a minimalizovat následky, pokud k ní dojde? S tím může nově i českým školákům pomoci celosvětový zážitkový výukový program Hrdinové FAST. Jeho cílem je naučit děti poznat příznaky cévní mozkové příhody a umět okamžitě přivolat pomoc.Kampaň Hrdinové FAST vyvinula Katedra pedagogické a sociální politiky Makedonské univerzity v Řecku společně s Iniciativou ANGELS podporující zlepšení péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Kampaň Hrdinů FAST zaštiťuje Světová iktová organizace (WSO). V Česku je tento projekt realizován organizací Health Management Institute ve spolupráci s Cerebrovaskulárním výzkumným týmem Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Nemocnicí v Českých Budějovicích a Karvinskou hornickou nemocnicí s podporou Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.


„Smutnou realitou je, že mnozí pacienti s mrtvicí nemohou být léčeni, protože přijedou do nemocnice příliš pozdě. Lidé mohou přežít a žít dál bez následků, pokud se jim dostane rychlé, kvalitní a účinné péče. To je důvod, proč je důležité šířit povědomí o nejčastějších příznacích tohoto onemocnění a naučit děti, že je potřeba co nejrychleji přivolat pomoc,“ vysvětluje Hana Paloušková z Karvinské hornické nemocnice, která je jednou z odborných garantů projektu.


Příznaky jsou shrnuty do akronymu FAST, který se dobře pamatuje a znamená: F jako face (česky tvář) – náhlé poklesnutí tváře, A jako arm (česky paže) – náhlá slabost paže, S jako speech (česky řeč) – náhlá nesrozumitelná řeč a T jako time (česky čas), což nám říká: nečekat a zavolat ihned sanitku, pacientovi jde o čas.

„Obsah vzdělávacího programu hrdinů FAST je založený na animovaných postavách. Jeho ústřední osoba, chlapec, kterému jsme dali české jméno Časomílek, se stane hrdinou FAST poté, co se naučí, jak porazit zlou krevní sraženinu, a zachrání život velehrdinů, svých prarodičů. Dalšími hrdiny kampaně FAST jsou animované postavičky, které zároveň dětem připomínají nejčastější příznaky cévní mozkové příhody: Tvářil Veselý, Ručoun Silný, Mluvilka Zpěvavá a vystupuje zde i Táňa učitelka, která děti výukou provází,“ popisuje koordinátorka projektu Renata Hejnová z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, jejíž rolí je pomoci školám kampaň ve výuce realizovat.Zábavný pětitýdenní poutavý a interaktivní vzdělávací program je primárně zaměřený na děti ve věku 5–9 let. Učí děti empatii a lásce, a rovněž jim poskytuje praktické, život zachraňující dovednosti. Vzdělávací program je možné realizovat jak ve výuce, tak třeba v družině. Děti jsou vybaveny pomůckami, které jim pomohou splnit misi, a tou je vzdělávání prarodičů. Výukové materiály zahrnují i krátké animované filmy, aktivity ve třídě a materiály pro domácí použití, díky nimž děti poselství doručí doslova až domů.


Dle studie Světové iktové organizace (WSO) každých 30 minut pacient s mrtvicí, který by mohl být zachráněn, zemře nebo bude mít trvalé následky. Daná studie prokázala, že až 80 % pacientů s mrtvicí nerozeznalo své příznaky jako symptomy mrtvice. Tito lidé si nemysleli, že je jejich stav tak vážný, aby museli rychle jednat.

Do vzdělávacího programu se může zapojit jak samotné dítě, tak celá třída, škola či učitel, a to přihlášením na webu, který je připraven v české mutaci na www.fastheroes.com.


Učitelé mohou také využít připravený portál, do kterého stačí zaregistrovat svou školu či třídu, a posléze zde naleznou veškeré školící i metodické podklady. V případě zájmu autoři nabízí i zaslání tištěných pracovních sešitů pro každého žáka.


Zpracováno redakcí U21 na základě materiálů fastheroes.com

Comments


bottom of page