Kristýna Mariáková se představuje

Kristýna Mariáková je absolventkou oborů Sociální pedagogika a volný čas, Speciální pedagogika a Speciální andragogika na MUNI v Brně. Zúčastnila se letní školy na University of Bristol. Od září 2021 nastupuje na doplňující studium na UPOL. Podařilo se jí splnit si dětský profesní sen: 5 let se specializovala v edukaci dětí a mládeže se zdravotním postižením jako učitelka, asistentka pedagoga nebo vychovatelka. Působí také v neziskové organizaci Tichý svět, zejména v Tichých zprávách, což je zpravodajství v českém znakovém jazyce. Má diagnostikovanou oboustrannou praktickou hluchotu. Je však plně integrovaná a jejím mateřským a také primárním komunikačním jazykem je český jazyk. Její příspěvky na blogu se budou týkat tématu sluchového postižení, a to z pozice/pohledu plně integrovaného neslyšícího člověka.

Kristýna Mariáková o sobě

Jako malá jsem milovala četbu knih a logopedická cvičení doma s mámou, v teenage období jsem hltala knihy od speciální pedagožky Torey Hayden, naslouchala příběhům z práce mé maminky, která je sociální pracovnicí, během povinné školní docházky a studií jsem měla štěstí na vynikající pedagogy, kteří mě velmi ovlivnili a všechny tyto zmiňované aspekty rozhodly o mé profesní specializaci.


Vzhledem ke svému sluchovému postižení jsem měla velmi jasnou představu o tom, že chci celoživotně pracovat s osobami se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním.


Mám za sebou profesní zkušenost s dětmi a dospělými s PAS a duševním onemocněním. S láskou vzpomínám na práci v Café Práh, což je tréninková brněnská kavárna pro osoby s duševním onemocněním. Mou alma mater je Masarykova univerzita, kde jsem vystudovala obory, jako je Sociální pedagogika a volný čas, Speciální pedagogika se specializací etopedie a psychopedie a nakonec Speciální andragogika. Od září nastupuji na aprobační celoživotní studium na Univerzitě Palackého.


Jsem urputný systematik a pořádkumilovník, moc ráda vařím a peču a mám za sebou několik pěších poutí. Pěšky (ano, čtete dobře, krok po kroku po svých) jsem došla např. do Santiaga, Říma, Agrigenta či po korsických horách na trase GR20.