top of page

Kybernetická kriminalita | Edukační video k tématu kyberbezpečnosti a rizikových jevů na internetu

V rámci projektu Prevence v kyber!, na němž spolupracovala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Ministerstva vnitra ČR, vznikly čtyři vzdělávací videospoty. Ty se soustředí na kyberkriminalitu, její prevenci, rizikové online hraní a digitální wellbeing.První z animovaných videí se zaměřuje na kyberkriminalitu jako komplexní problém. Popisuje základní typy kybernetické kriminality a zároveň zobrazuje, jak se v posledních letech kyberkriminalita vyvíjí a jak se běžná kriminalita přesouvá právě do online světa. Autoři projektu E-Bezpečí upozorňují na to, že oficiální statistiky zachycují pouze nahlášené případy, velké množství incidentů však nahlášeno není a oběti se obávají svěřit se se svými problémy Policii ČR.


Video je volně dostupné na YouTube a lze je využít v rámci preventivních programů nebo ve výuce vzdělávacího oboru informatika.


Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování v online prostředí s názvem „Prevence v kyber!“ připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikla celkem čtyři vzdělávací videa, jež jsou určena primárně odborné veřejnosti, jako jsou například policejní preventisté, pedagogové či lektoři neziskových organizací.


Balíček všech čtyř videí o kyberbezpečnosti naleznete zde.


Text: Redakce portálu Učitel21 s využitím tiskové zprávy Ministerstva vnitra ČR

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page