top of page

Magister optimus 2024. Děkan Vojtech Regec ocenil nejlepší učitele pedagogické fakulty

Aktualizováno: 3. 7.

Šest ze čtyřiadvaceti finalistů získalo v anketě o nejlepší učitelku či učitele cenu děkana Pedagogické fakulty UP Magister optimus 2024. Laureáti si ceny převzali během Zahradní slavnosti na parkánu Uměleckého centra Univerzity Palackého.Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Vojtech Regec vyzdvihl kvalitní práci vyučujících. Na základě studentských nominací předal nejlepším učitelkám a učitelům fakulty ocenění s názvem Magister optimus.


Cenu získala například speciální pedagožka, tyflopedka, zraková terapeutka a instruktorka prostorové orientace Veronika Růžičková z Ústavu speciálněpedagogických studií, která zdůraznila, že si váží už toho, že získala nominaci.


„Velmi za ni děkuji, děkuji tomu, kdo si s ní dal práci. Ceny si samozřejmě velmi vážím. Není to však jen o mě samotné. Mám úžasné kolegy a kolegyně, bez kterých by to nešlo. Mám jedinečné, zvídavé a motivující studenty a studentky a měla jsem čest mít skvělé učitele! Budu se i nadále snažit, aby moji studenti mohli za pár let říci to samé! Tato cena je pro mě vzpruhou a motivací do další pedagogické činnosti. Zároveň gratuluji všem nominovaným a spoluoceněným,“ řekla.


Ocenění je motivací do další pedagogické práce i pro laureátku ceny Magister optimus 2024 Janu Kořínkovou z Ústavu cizích jazyků.


„Mám velkou radost! S pokorou a vděčností si uvědomuji, že můžu dělat práci, která mě naplňuje a že i okolí veřejně ocenilo, že ji dělám srdcem a s docela vysokým nasazením. V učitelování veřejných ocenění moc není, prostě nějak působíme na studenty a třeba až po letech se náhodou dozvídáme o něčem, co jsme z jejich pohledu udělali hodně dobře nebo třeba i špatně. Zahřálo mě u srdce, že to moje už dvacetileté působení na fakultě je vnímáno natolik pozitivně, že jsem byla pro cenu vybrána. Vážím si studentské nominace, vážím si ceny a jsem si vědoma toho, že stejně jako já i dlouhá řada mých kolegů dělá to nejlepší, co umí, abychom vychovávali co nejkvalitnější budoucí kolegy – učitele,“ shrnula.


Pro svou budoucí pedagogickou práci vnímá tuto cenu jako důležitou i začínající učitelka Klára Gyüre z katedry českého jazyka a literatury. 


„Právě proto, že jsem na počátku své pedagogické praxe, mám často pochyby. Opravdu jsem schopná studenty něco naučit? Budou mě vzhledem k mému věku respektovat? Nemyslí si o mně, že jsem úplně mimo? A nemyslím si to náhodou já? I přesto, že je v mé pedagogické praxi co zlepšovat, cena Magister optimus je pro mě známkou toho, že jsem i přes množství svých vlastních pochyb a nejistot na dobré cestě.“Ceny si váží také Kamil Kopecký z katedry českého jazyka a literatury, zároveň vedoucí Centra prevence rizikové komunikace PdF UP. 


„Pevně věřím, že cena Magister optimus není pouze oceněním popularity jednotlivých pedagogů, ale především uznáním jejich dlouhodobé každodenní smysluplné práce ve prospěch studentů,“ uvedl s přesvědčením, že za kvalitním pedagogem musí stát jeho odbornost, pedagogické kompetence, schopnost jasně a srozumitelně vysvětlovat látku, uplatňovat adekvátní pedagogické metody, aktivně naslouchat studentům a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu. Za samozřejmost pak považuje i náročnost.


„Extrémně důležitá je pro mě také smysluplnost a cíle výuky. Pedagog a student by si měli jasně uvědomit, že to, co učí a co se učí, má smysl a je použitelné. Věřím, že Cena Magister optimus se tyto aspekty kvality pedagogů snaží zohlednit a také doufám, že se v dalších letech dostane třeba k těm pedagogům, kteří nejsou tak výrazní a viditelní ve veřejném prostoru, přesto svou práci dělají skvěle. Viva Magister optimus!“


Vítězové a vítězky ceny Magister optimus 2024


Mgr. Klára Gyüre Ph.D., katedra českého jazyka a literatury
Ing. Alena Opletalová Ph.D., Ústav pedagogiky a sociálních studií
Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií
Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D., katedra společenských věd
Prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., katedra českého jazyka a literatury, vedoucí národního projektu E-Bezpečí, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace
Mgr. Jana Kořínková, Ph.D., Ústav cizích jazyků

Cena veřejnosti:


Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D., Ústav pedagogiky a sociálních studií

Kandidáty na Cenu Magister optimus 2024 nominovali studentky a studenti Pedagogické fakulty UP. Anketa, z níž vzešli nejlepší učitelé a učitelky fakulty, vzbudila velký zájem. Z pětatřiceti nominací vzešlo čtyřiadvacet finalistů a finalistek. O těch, kteří nakonec cenu získali, rozhodl děkan fakulty Vojtech Regec, jenž zvážil poradní hlas komise, obsah nominačních dopisů, pedagogickou reflexi nominovaných pedagogů i evaluace studujících. Důležitým poradním hlasem mu bylo i doporučení komise, složené jak ze zástupců vedení fakulty a Akademického senátu PdF UP, tak především ze zástupců studujících a studentských asociací a spolků.


Zahradní slavnost, při níž se sešli studenti, zaměstnanci, absolventi i přátele Pedagogické fakulty UP, se uskutečnila při příležitosti závěru akademického roku. Akci doprovázelo hudební uskupení New Street Band, jehož swingový repertoár tradičně zdobí olomouckou plesovou scénu.


Zároveň se můžete těšit na rozhovory se všemi finalisty a finalistkami. Sledujte portál U21 a dozvíte se více!


Text: Žurnál UP

Foto: Alžběta Gregorová
931 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page