top of page

Na PdF UP vznikla unikátní kniha pro pedagogy. Posiluje digitální a mediální gramotnost žáků

Aktualizováno: 15. 12. 2022

Právě v těchto dnech vychází na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nová knížka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky, která je určena především učitelům a žákům. Své využití však najde také u rodičů, které v ní mohou najít širokou paletu témat, která mohou se svými dětmi probírat např. v rámci preventivních aktivit.„Knížku jsme navrhli především jako publikaci didaktickou, zacílenou přímo na učitele základních či středních škol a další vzdělavatele, kteří pracují s dětmi. Publikace tvoří ucelený soubor aktivit (námětů do hodin, pracovních listů a dalších činností), které se zaměřují na posilování digitální a mediální gramotnosti žáků, přičemž aktivity jsou uspořádány do 8 tematických oblastí odrážejících problémy, se kterými se děti v současnosti setkávají v online prostředí,“ uvádí Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, hlavní autor publikace.


V knížce tak narazíme na aktivity které se zaměřují na základy počítačové bezpečnosti, na problematiku zabezpečení účtů, digitální stopy, sdílení a označování uživatelů, nechybí ani kapitoly věnované mobilním telefonům a jejich zabezpečení.


V knize nechybí aktivity spojené s kyberšikanou, influencerstvím a jeho riziky, další úkoly se věnují tématům spojeným se sextingem, rizikovým chatováním, online seznamováním či falešnými profily na sociálních sítích.

Velká část aktivit míří na problematiku agrese v online prostředí a na témata, která jsou spojená s internetovým seznamováním. Nechybí zde aktivity spojené s kyberšikanou, influencerstvím a jeho riziky, další úkoly se věnují tématům spojeným se sextingem, rizikovým chatováním, online seznamováním či falešnými profily na sociálních sítích.


Lektor projektu E-Bezpečí a spoluautor publikace Lukáš Kubala z Pedagogické fakulty UP v Olomouci dodává: „Přestože se v naší knížce věnujeme tradiční problematice v podobě online agrese či nebezpečného online seznamování, zaměřujeme se i na nové trendy z oblasti počítačové bezpečnosti a věnujeme se i stále různorodějším rizikům sociálních sítí. Za aktuální podněty samozřejmě vděčíme i dětem a studentům, se kterými jsme jako lektoři projektu E-Bezpečí každodenně v kontaktu a diskutujeme s nimi.“Jedna z důležitých kapitol je také věnována problematice online podvodů, jejichž terčem se stávají v online prostředí také děti. Na sadě konkrétních reálných případů z praxe se žáci dozvídají, jak online podvody fungují, na co si dávat pozor např. v oblasti jazykové, jak je důležité čtení s porozuměním apod.


„Oblast online podvodů a podvodného jednání je velmi rozsáhlá a nevyhýbá se žádné věkové kategorii. Považujeme za velmi důležité seznamovat děti s touto problematikou již od útlého věku, aby byly schopny nejen reagovat na aktuální online rizika spojená s podvody, ale aby byly schopny případně poučit rodiče a zvláště pak seniory, kteří bývají velmi častými oběťmi podvodného jednání na internetu,“ uvádí spoluautor publikace René Szotkowski z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


„Přestože se v naší knížce věnujeme tradiční problematice v podobě online agrese či nebezpečného online seznamování, zaměřujeme se i na nové trendy z oblasti počítačové bezpečnosti a věnujeme se i stále různorodějším rizikům sociálních sítí.“

Důležitá část je věnována také problematice autorského práva a pirátství, o kterém mají žáci (ale i dospívající) často velmi zkreslené představy. Proto jsou do publikace zařazeny úkoly zaměřené např. na problematiku fotografování osob na veřejnosti a sdílení fotografií v rámci sociálních sítí, nechybí ani téma stahování a sdílení audiovizuálních děl. Samozřejmostí jsou také úkoly věnované online hrám a jejich rizikům, stejně jako aktivity zaměřené na nebezpečné výzvy (tzv. challenge).


Všechny aktivity jsou pak doplněny o metodický výklad pro pedagogy. Věříme, že se vám publikace bude líbit a že pomůže posílit bezpečnost dětí (a dospělých) v online prostředí.


Knížku Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky naleznete v elektronické podobě zdarma ke stažení na webových stránkách projektu E-Bezpečí.


Text: E-Bezpečí

Foto: Lukáš Kubala


Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page