top of page

Napište, jak o sebe pečujete, a zapojte se do letní kampaně tematizující wellbeing!

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého připravila letní kampaň zviditelňující téma duševního zdraví a wellbeingu. Zapojte se také a vyhrajte zajímavé ceny! Soutěžní kampaň probíhá od 11. července do 30. září 2022 zde na portále U21 a na sociálních sítích.


Všichni – ať již jsme učiteli, akademickými pracovníky, studenty a nebo působíme na jiných pozicích – jsme v několika posledních letech zažili řadu psychicky náročných situací. Pandemie nakažlivé nemoci, obavy z onemocnění a strach o naše blízké, sociální izolace, nutnost naučit se rychle zcela novým způsobům komunikace nebo výuky, do toho živelná pohroma na jižní Moravě a naposledy válečná krize, jež propukla jen pár set kilometrů od našich hranic. Vnější mimořádné události a hrozby ve spojení se všudypřítomným stresem, jenž doprovází život současného člověka, to vše je významným faktorem negativně ovlivňujícím naši psychiku a náš pocit životní spokojenosti a vnitřní pohody.O duševním zdraví a wellbeingu se v současnosti hovoří stále častěji a zdůrazňuje se potřeba pečovat o psychiku stejnou měrou, jako pečujeme o své zdraví fyzické. Wellbeing se oprávněně stal také jedním z témat probíhající reformy rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a tvůrci Hlavních směrů revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vymezují wellbeing explicitně jako jeden z očekávaných výstupů revidovaného kurikula. „Rizika ohrožení duševního zdraví dětí neustále rostou. Péče o duševní zdraví je spojena s mnoha dílčími dovednostmi, které škola může ve větším rozsahu rozvíjet. Rozvoj kompetencí pro wellbeing je tak nutné zahrnout do očekávaných výstupů v celém spektru vzdělávacích oblastí (SKAV, 2021). Nejedná se o vzdělávací obsah, ale o skutečné kompetence k tomu, aby se ve školách opravdu rozvíjely všechny oblasti wellbeingu: fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní. Wellbeing (viz Felcmanová, 2020) by tedy měl být jedním z klíčových principů, a to nejen na úrovni podmínek vzdělávání, ale i na úrovni očekávaných výstupů. Podporu kompetence k wellbeingu považujeme za zásadní a navrhujeme explicitní začlenění pod kompetenci sociální a personální.“ (Kol. autorů, 2022)


Wellbeing neznamená jen pocit momentálního štěstí a pohody a nemusí být přímo úměrný našemu hmotnému zajištění. Důležitý je pocit životního smyslu, uspokojení z kvality vztahů a naší vztahové sítě, celkové zdraví a množství životní energie, pocit sounáležitosti nebo nalezení hluboké vnitřní jistoty spojené s identitou.

Jak je vlastně možné pojem wellbeing vymezit a jaké techniky a návyky nám mohou pomoci wellbeing posilovat? Předně je důležité zdůraznit, že wellbeing neznamená jen pocit momentálního štěstí a pohody a nemusí být přímo úměrný našemu hmotnému zajištění, úspěšnosti, bohatství a jiným viditelným aspektům života jednotlivce. Přestože finanční a hmotná stabilita se uvádějí jako jeden z faktorů wellbeingu, ten je ve své komplexnosti ovlivněn ještě dalšími faktory, jako je např. pocit životního smyslu, uspokojení z kvality vztahů a naší vztahové sítě, celkové zdraví a množství životní energie, pocit sounáležitosti nebo nalezení hluboké vnitřní jistoty spojené s identitou. Wellbeing je spojen také s úspěšným zvládáním stresu a prožíváním emocí a jejich „zdravým“ projevováním, stejně jako s možností smysluplné abreakce (uvolňování napětí) a pravidelné realizace naplňujících aktivit.


Jak je z výčtu zřejmé, wellbeing je spojen s hlubšími aspekty života a více než stabilním, samozřejmým stavem je výsledkem našeho dosavadního života, každodenního konání a jedinečného prožívání.


Nejen v krizových momentech je důležité posilování psychické odolnosti a zakotvení pravidelné péče o duševní zdraví do našeho života.

A jak wellbeing pěstovat? Důležitá je nepochybně prevence, informovanost o problematice duševního zdraví a vědomí jeho důležitosti – s tím souvisí i připravenost řešit včas případné závažnější problémy, třeba i vyhledáním odborné pomoci. Nejen v krizových momentech je důležité posilování psychické odolnosti a zakotvení pravidelné péče o duševní zdraví do našeho života. Patří k ní hledání a realizace aktivit, jež nás naplňují a jimž se můžeme pravidelně věnovat, nacházení způsobů, jimiž můžeme uvolňovat napětí a smysluplně se odreagovat, stejně jako péče o vztahy s rodinou a lidmi okolo a starost o stabilitu, o naše duševní a fyzické zdraví a celkovou kondici.


Pro Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci je wellbeing jedním z důležitých témat, jež chce různými způsoby zviditelňovat. Jak už víte, na letní měsíce a babí léto jsme připravili cyklus workshopů „Pečuji o sebe“, jež nabízejí cestu k životní pohodě skrze prožitkové expresivní aktivity. Na workshopy, jež jsou pro zaměstnance, studenty a přátele fakulty zcela zdarma, se můžete stále hlásit zde. Souběžně vzniká série článků na portále Učitel21 a k tématu wellbeingu připravujeme rovněž originální metodické materiály k využití v pedagogické praxi. Ilustrátorka a naše absolventka Kateřina Janků vytváří soubor ilustrací, jež budou tematizovat prožívání emocí a různé duševní stavy. Její kresby a pocitové karty se stanou základem celého metodického balíčku pro učitele různých typů škol, kteří se chtějí se svými žáky věnovat rozvoji kompetencí pro wellbeing.


A konečně je tu také naše letní kampaň, jejímž prostřednictvím bychom chtěli téma duševního zdraví a wellbeingu zviditelnit. Do kampaně, jež se rozbíhá zejména na sociálních sítích, se může zapojit kdokoliv. Jak? Úplně jednoduše: stačí napsat pár řádků o tom, co vám pomáhá udržet si duševní zdraví a pohodu, jak zvládáte stres nebo náročné situace, jak ventilujete své emoce a co vám pomáhá nabrat duševní síly. Podělte se s ostatními o své příběhy a sdílejte svou zkušenost s různými způsoby a technikami, jimiž se udržujete v duševní rovnováze. K textu můžete třeba pořídit selfie nebo použít jinou ilustrační fotografii – třeba se zachycením toho, co vám dělá radost a přispívá k vaší stabilitě a pohodě. Vaší fantazii se meze nekladou!


Text a fotografii poté sdílejte na svém Facebooku, Instagramu nebo Twitteru a nezapomeňte nás označit! Jak? Na Facebooku vložte k doprovodnému textu naši adresu @PedagogickafakultaUPOL (a následně potvrďte naši stránku), na Instagramu přidejte @pdf_upol, používáte-li Twitter, pak vložte označení @FakultaV. Na Facebooku se nezapomeňte ujistit, že máte příspěvek nastaven jako veřejný; rovněž na Instagramu je potřeba mít veřejný účet – abychom mohli váš příspěvek do soutěžní kampaně vidět, sdílet a ocenit našimi dárkovými předměty. Nejste-li fanouškem sociálních sítí, můžete požádat někoho z rodiny či přátel, aby příspěvek sdílel za vás, nebo nám příspěvek pošlete na mail alzbeta.gregorova@upol.cz.


Každý účastník soutěže obdrží malý dárek v podobě našich dárkových předmětů a kromě toho v říjnu vybereme a oceníme 3 nejlepší příspěvky. Jejich autoři získají kromě drobných dárků také kvalitní jógovou podložku v hodnotě 1500 Kč a především naše pocitové karty s metodickým balíčkem k tématu wellbeingu. Naše kampaň probíhá od 11. července do 30. září 2022. Výsledek soutěže bude vyhlášen 10. října 2022 na sociálních sítích a webových stránkách pořádající Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Kol. autorů, 2022. Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (verze k připomínkování), dostupné z chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://velke-revize-zv.rvp.cz/files/hlavni-smery-revize-rvp-zv.pdfSouvisející příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page