top of page

Ohlédnutí za soutěží Finanční gramotnost

Pedagogická fakulta UP měla své zastoupení v odborné porotě největší tuzemské soutěže Finanční gramotnost, jejíž finálové kolo se konalo v České národní bance! Členkou odborné poroty totiž byla také Alena Opletalová z Ústavu pedagogiky a sociálních studií.Soutěž Finanční gramotnost, jejímž cílem je zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na školách a pomoci dětem osvojit si zdravé finanční návyky již od útlého věku, se letos konala již po třinácté. Tradičně jí organizoval Institut pro další vzdělávání METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování ČR (EFPA ČR) za podpory České národní banky (ČNB), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva financí České republiky (MF ČR).


„Jsem velmi ráda, že jsem se mohla v roli odborného porotce účastnit soutěže finanční gramotnosti v rámci celostátního kola. Jedná se o možnost, jak rozvíjet finanční gramotnost žáků základních a středních škol méně tradiční formou, která je nejen motivační, ale současně komplexní ve smyslu propojení dílčích témat finanční gramotnosti. Žáci zde řeší komplexní projekt zaměřený na reálné situace související s hospodařením,“ představila soutěž Alena Opletalová.


Jedná se o možnost, jak rozvíjet finanční gramotnost žáků základních a středních škol méně tradiční formou, která je nejen motivační, ale současně komplexní ve smyslu propojení dílčích témat finanční gramotnosti.

Do letošního ročníku se zapojilo rekordní množství účastníků. Své síly poměřilo bezmála 1 300 škol a 64 000 studentů. Při celostátním finále si před odbornou komisí své finanční znalosti nejlépe obhájily týmy ze Základní školy a Mateřské školy Sulejovice, Základní školy Pardubice-Polabiny a Masarykovy střední školy Letovice.


„Jelikož se na Ústavu pedagogiky a sociálních studií věnuji výuce finanční gramotnosti i v rámci přípravy budoucích pedagogů, tak jsem ráda za podněty ze soutěže, které mohu reflektovat se studenty a současně i je motivovat využívat zapojení do obdobných aktivit i v jejich pedagogické praxi,“ dodala Opletalová.


Pokud byste se o soutěži Finanční gramotnost chtěli dozvědět více, můžete navštívit její web, případně se podívat na video z letošního finále; naleznete ho níže! Tato soutěž si dokonce našla cestu i do reportáže ve Zprávičkách na ČT Déčko.Zpracováno redakcí U21 na základě tiskové zprávy soutěže Finanční gramotnost

Comments


bottom of page