top of page

Pedagogická fakulta stejně jako v minulých letech připravila Dny vědy a umění


Dny vědy a umění tradičně zahrnují přednášky, besedy, workshopy a kulturní akce jako jsou koncerty, divadelní představení či výstavy. V minulých letech se konaly v jarních měsících a přinesly desítky akcí určené nejen akademickému publiku, ale svým popularizačním potenciálem, zajímavými hosty a aktuálními tématy zaujaly i širší veřejnost. Loni se z důvodu pandemie většina akcí zrušila, případně přesunula na jiné termíny v průběhu zbytku roku, často se některé akce musely odehrát online. Ve virtuálním režimu se koná i letošní přehlídka Dnů vědy a umění.

Od konce března do konce května jednotlivé pracoviště fakulty pořádají online konference, přednášky, besedy, workshopy. Některé z akcí jsou tradičně uskutečňovanými událostmi, například 25. vědecká konference s mezinárodní účastí EME2021 „Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století“ pořádaná katedrou matematiky nebo konference Trendy ve vzdělávání 2021 garantovaná katedrou technické a informační výchovy. Jiné události jsou pořádané přímo u příležitosti Dnů vědy a umění, jejichž hlavním cílem je ukázat (nejen odborné) veřejnosti širokou škálu aktivit, kterými se jednotlivá fakultní pracoviště zabývají, a výzkumných témat a aktuálních trendů z oblasti vzdělávání, kterým se věnují.

Řadu akcí zaměřených na předškolní vzdělávání a první stupeň ZŠ připravila katedra primární a preprimární pedagogiky. Přednášející z různých organizací, se kterými katedra spolupracuje, tak představí například environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, přiblíží filozofii a potenciál lesních školek nebo prostředí Montessori vzdělávání. Několika akcí se ujal také děkanát ve spolupráci s Divadelním spolkem slyšících a neslyšících herců OUKEJ. Měli jsme možnost zúčastnit se interaktivní přednášky neslyšící členky Moniky Goldefusvé, která představila svůj projekt Moje objevování. Tématem přednášky a semináře Radky Kulichové bude tlumočení pohádek do českého znakového jazyka v rámci pořadů České televize studio Brno, které již několik let spolupracuje s týmem neslyšících tlumočníků. Radka Kulichová je koordinátorkou tohoto týmu a na semináři osvětlí, jak probíhá příprava na umělecké tlumočení pohádek. Třetí akcí ve spolupráci s OUKej bude workshop Seznámení a spolupráce, který je pojat jako ukázková lekce dramatické výchovy a počítá s aktivním zapojením všech účastníků – tak jako při prezenčním setkání. Praktický workshop připravila také Olga Svobodová z Ústavu speciálněpedagogických studií. Její workshop zavede účastníky a účastnice do světa drátěných figurek a staveb a pomůže jim zvládnout drátenickou techniku, která dnes již spočívá převážně v dekorativní tvorbě využívané v pedagogické i terapeutické práci s širokým spektrem zájemců.

Mezi akce, které jistě stojí za zmínku, patří online setkání s dvěma popularizátory vzdělávání – s influencerem známým na sociálních sítích jako Běžící češtinář, který představí své jedinečné metody popularizace češtiny, a s prof. Tomášem Janíkem z Masarykovy Univerzity. Ten se popularizaci pedagogiky věnuje dlouhodobě a v minulosti na Dnech vědy a umění již vystoupil. Jeho letošní příspěvek přiblíží překlad vybraných částí vlivné německé publikace Mythen – Irrtümer – Unwahrheiten: Essays über das „Valsche“ in der Pädagogik a bude pojednávat o mýtech, omylech, nepravdách, klišé, zkratkách, zkresleních a nedopatřeních, jež jsou dnes (více než kdy jindy) součástí hovorů o výchově a vzdělávání.

Byť můžeme online režim letošního ročníku Dnů vědy a umění vnímat jakou určitý kompromis ve srovnání s běžnými kontaktními akcemi, virtuální verze má jisté výhody – jednak se zájemci a zájemkyně mohou připojit odkudkoli a zúčastní se tak i ti, kteří by se v běžném režimu nezúčastnili, a také většina videokonferenčních platforem nabízí možnost záznamu. Akce se tak díky tomu stávají využitelné i v budoucnu například pro ty, kdo se nemohli v danou chvíli připojit.

Sledujte program pro aktualizace, postupně do něj zavěsíme také záznamy z akcí.


Autor: Ondřej Moučka

Grafika: Ondřej Moučka

Comments


bottom of page