top of page

Pohádky ve znakovém jazyce


Přednáška a seminář Radky Kulichové, členky divadelního souboru neslyšících a slyšících herců OUKEJ, o tlumočení pohádek do českého znakového jazyka v rámci pořadů ČT studio Brno.


11. 5. 2021 v 17 hodin na platformě Zoom


Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve všechny zájemkyně a zájemce na přednášku Radky Kulichové, členky divadelního souboru neslyšících a slyšících herců OUKEJ. Tématem bude tlumočení pohádek do českého znakového jazyka v rámci pořadů České televize studio Brno.


Brněnské studio České televize již několik let spolupracuje s týmem neslyšících tlumočníků. Radka Kulichová je koordinátorkou tohoto týmu a na semináři osvětlí, jak probíhá příprava na umělecké tlumočení pohádek a s jakými tlumočnickými „oříšky“ se tlumočníci musí vypořádat. Dozvíte se, jak se mohou do českého znakového přeložit jazykolamy nebo jak znakuje koktající boxerka. Během přednášky lze načerpat mnoho inspirace pro budoucí pedagogickou praxi a dozvědět se více o kultuře Neslyšících.

Akce se uskuteční pro studenty a přátele Univerzity Palackého ZDARMA na platformě Zoom. Znalost znakového jazyka není potřeba.

Moderuje Petra Šobáňová Akce se uskuteční v rámci Dnů vědy a umění 2021.

Pár slov o lektorce Mgr. et BcA. Radka Kulichová, DiS., vystudovala obor Výchovná dramatika pro Neslyšící (VDN) na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU), obor Aplikovaná tělesná výchova na Fakultě tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci a obor Fyzioterapie na VOŠ Merhautova v Brně. V současné době působí jako pedagog na oboru Divadlo a výchova Neslyšících (dříve VDN) na JAMU, jako tlumočnice v Poradenském centru Alfons na Vysokém učení technickém v Brně a tlumočnice v komunitních službách pro neslyšící. Dále spolupracuje se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně v pozici lektorky a tlumočnice, s Českou televizí studio Brno jako odborná konzultantka a spolutvůrce pořadů pro ČT:D. K jejím zájmům od dětství patří tanec, od roku 1998 je členkou skupiny T.I.K. a jednou z vedoucích integrované skupiny PATZ. Patří k zakládajícím členům skupiny Hands Dance (vznikla v roce 2014), která se věnuje uměleckému tlumočení do znakového jazyka. V roce 2016 stála také u zrodu divadelního spolku OUKEJ. V rámci svého doktorského studia na Divadelní fakultě JAMU se věnuje uměleckému tlumočení. Pár slov o OUKEJ Divadelní spolek OUKEJ vznikl na podporu umělecké a vzdělávací činnosti studentů a absolventů oboru Výchovná dramatika pro Neslyšící na DIFA JAMU v Brně. lavní činností spolku OUKEJ je realizovat uměleckou divadelní tvorbu neslyšících i slyšících profesionálů, edukace a podpora neslyšících žáků v inkluzivním vzdělávání i jejich slyšících spolužáků, rozvoj českého znakového jazyka a jeho zviditelnění. Spolek se tedy kromě divadelních představení pro děti, mládež i dospělé zaměřuje také na tvorbu workshopů dramatické výchovy, spolupráci na výukových oporách, na podporu neslyšících dětí a jejich rodin a zmírňování a odstraňování komunikačních bariér mezi neslyšícími a slyšícími za využití divadelních postupů.

Autorka: Petra Šobáňová

Foto: Petra Mašková


Související příspěvky

Zobrazit vše

Commenti


bottom of page