top of page

Pozvánka na konferenci PASt? Aneb jak dál.

Organizace Za sklem o. s. ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci vás srdečně zve na 1. konferenci o problematice poruch autistického spektra (dále jen PAS).

Konference nese název „PASt? Aneb jak dál.“ a uskuteční se ve dnech 18 – 19. května 2023 částečně na půdě Pedagogické fakulty UP na Žižkově náměstí v Olomouci a částečně v prostorách organizace Za sklem o. s. – OLOMOUC na ulici 1. máje. Je určena pro odbornou i širokou veřejnost zabývající se touto problematikou. První den konference slavnostně zahájí předsedkyně organizace Za sklem o. s. paní Marta Pečeňová společně s děkanem Pedagogické fakulty UP Vojtechem Regecem a primátorem statutárního města Olomouc panem Miroslavem Žbánkem.

Program prvního dne nabídne zajímavé přednášky s tématy sexualita dospívajících s PAS, zooterapie u klientů s PAS, evaluace poskytované podpory studentů s PAS studující na vysoké školy v ČR i zahraničí nebo mýty a pověry o snoezelenu. Ze zahraničních hostů přivítáme paní Marjon Kuipers a sebeobhájce Leander Westerbeek van Eerten s tématy Autismus a stres a Autismus a smysluplnost (tlumočení z anglického jazyka do českého jazyka zajištěno).

Přednášky budou probíhat v prostorách nové auly Pedagogické fakulty UP. Druhý den konference proběhnou v dopoledních hodinách tři zajímavé přednášky na tématy týkající se sourozenců dětí s PAS, autismu a smysluplnosti nebo osobní zkušenost maminky s problematikou inkluze dětí s PAS.

Odpolední blok zahájíme vernisáží obrazů umělce na spektru s uměleckým jménem Lorenzo. Dále budou mít účastníci možnost účastnit se zajímavých workshopů na různá témata. Workshopy budou probíhat v prostorách Pedagogické fakulty UP, Konviktu UP a organizace Za sklem o. s. – OLOMOUC. Konference je zpoplatněna, v ceně je zahrnuto občerstvení a materiály ke konferenci.

Podrobný program včetně registrace a plateb najdete na webových stránkách www.zasklem.cz v záložce spolek – vzdělávací programy. Registraci je možné provést do 30. 4. 2023. Každý registrovaný účastník obdrží certifikát o účasti na konferenci.


Kapacita omezena. Změny v programu vyhrazeny.


Na akci budou pořizovány fotografie a audio záznamy, příchodem souhlasíte s jejich uveřejněním za účelem propagace organizace Za sklem o. s. a PdF UP.


Text: Za sklem

Grafika: Za sklem

Comments


bottom of page