top of page

Studenti a učitelé PdF UP navštívili Brusel, přijala je místopředsedkyně Evropského parlamentu

Počátkem června vyrazila skupina studentů a pedagogů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na pozvání představitelů Evropského parlamentu v Bruselu na tematickou exkurzi orientovanou na problematiku Evropské unie a její fungování. Hlavním cílem pak bylo zvýšit povědomí budoucích pedagogů o evropské politice a demokracii, o důležitosti evropské spolupráce a o principech, na kterých EU funguje.

Pedagogové a studenti PdF UP v Evropském parlamentu v Bruselu


„Každý budoucí pedagog – bez rozdílu aprobace – by měl být vybaven alespoň základní znalostí o tom, co je Evropská unie, na jakých principech funguje a jaké dopady má na život nás všech, kteří jsme její součástí,“ uvádí Kamil Kopecký, jeden z organizátorů tematické návštěvy. Toho doplňuje jeho kolega Michal Kříž: „Exkurze je vynikající cestou, jak budoucím pedagogům zprostředkovat znalosti, dovednosti a především zážitky, které pak mohou aktivně uplatnit ve své pedagogické praxi. Je skutečně velký rozdíl mezi tím, kdy si o EU vyprávíme někde ve škole… a kdy jsme skutečně fyzicky přítomni na místech, kde se tvoří historie a také naše budoucnost.“


Exkurze byla zahájena tematickou přednáškou o historii Evropské unie a jejích principech, stejně jako o fungování Evropského parlamentu a jeho sídel v Bruselu a Štrasburku. Poté následovalo jednání s místopředsedkyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou z frakce Renew Europe, se kterou již několik let naše fakulta spolupracuje prostřednictvím projektu E-Bezpečí a Digidoupě v různých oblastech (digitální vzdělávání, kyberbezpečnost, IT apod.). Poté již následovala samotná prohlídka.


Dita Charanzová (vpravo) popisuje své zkušenosti z EP


V rámci exkurze studenti a pedagogové navštívili např. budovu Paul-Henri Spaaka s The European Parliament Hemicycle, což je největší jednací sál Evropského parlamentu, kde se poslanci EP scházejí během plenárních zasedání a kde se vedou historická hlasování a rozpravy, která mění způsob života lidí v celé Evropské unii (nedávno zde např. vystoupil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj).


The European Parliament Hemicycle


Co je zajímavé, jen pár metrů od budovy nalezneme ryze českou stopu – Lavičku Václava Havla, která sem byla umístěna v roce 2021. Nešlo odolat.


Lavička Václava Havla je jen pár metrů od budovy EP


Krátce po poledni naše výprava zamířila na prohlídku Domu evropských dějin, který se nachází nedaleko Evropského parlamentu. Stálá expozice nám umožnila se blíže seznámit s dějinami Evropy, díky moderním technologiím jsme si mohli poslechnout komentovanou prohlídku i v českém jazyce. Expozice v šesti patrech budovy nabízí relativně ucelený pohled na historický, politický i kulturní vývoj evropského kontinentu. Každý návštěvník dostane u vchodu vlastní tablet se sluchátky a vše, co v jednotlivých patrech vidí, je doprovázeno komentářem aktualizovaným podle toho, kde se zrovna daná osoba nachází včetně možnosti získat o jednotlivých exponátech více informací. Interaktivní a prostorově výjimečná expozice, zaměřená i na artefakty běžného života v různých obdobích evropských dějin, by neměla ujít pozornosti nikomu s ambicí působit v systému vzdělávání.


„Jsem velmi ráda, že jsem měla příležitost se zájezdu do Bruselu zúčastnit. Jsem přesvědčena, že možnost poznávat svět je zejména pro mladé lidi velkým benefitem pro jejich osobní i profesní rozvoj. O to symboličtější byla návštěva Evropského parlamentu, jakožto jednoho z orgánů Evropské unie, která se svou politikou, ale i finančními prostředky významně podílí na plynulosti cestovního ruchu v rámci států EU,“ sdílí své dojmy Anna Sedláčková, studentka třetího ročníku PdF UP a členka Češtinářského spolku.


„I když tematicky lze návštěvu Evropského parlamentu spojit především s mediální výchovou, popř. s naším cyklem Svět médií v 21. století, v nichž se studenty diskutujeme o médiích a dalších příbuzných tématech, týkajících se ČR i celé EU, považuji tuto exkurzi i za cennou zkušenost pro studenty, jak poznat jiné, cizojazyčné prostředí, které se školou a vzděláváním souvisí“, doplnil Kamil Kopecký. „Doufáme, že nejde o ojedinělou akci, v podobných cestách chceme samozřejmě pokračovat i v dalších letech. Jde z našeho pohledu sice o krátkodobou zkušenost, ale vhodně doplňující další existující možnosti, které studenti v průběhu studia mají (např. programy Erasmus+, popř. zahraniční stáže)“, uzavírá Michal Kříž.


Účastníci zájezdu, PdF UP v Olomouci

Commentaires


bottom of page