top of page

Studenti měli možnost nahlédnout pod pokličku českého zpravodajství

Český rozhlas, ČTK nebo Seznam zprávy. Do všech těchto institucí se mohli podívat studenti a studentky z katedry českého jazyka a literatury v rámci jednoho ze seminářů. Díky realizovaným exkurzím měli možnost podívat se i do jinak nepřístupného zákulisí těchto mediálních domů. Zároveň také přinášíme rozhovory s některými z účastnic. Více v článku!Mediální výchova a zvyšování kompetencí v oblasti digitální gramotnosti je často skloňované téma. V současném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je mediální výchova pojatá jako průřezové téma, nicméně v novém revidovaném RVP ZV toto průřezové téma přes svoji aktuálnost mizí. Nejen, že vzdělávání k informační gramotnosti tedy nedostane prostor a ucelenou strukturu, jak by si zasloužilo, naopak bude roztříštěno mezi jiné kompetence. 


Během diskuzí v ohniskových skupinách výzkumu „Čeští učitelé a mediální vzdělávání“ doktorandek Karolíny Ziburové a Lucie Bihellerové učitelé často zmiňovali fakt, že pro zapojování mediální výchovy do své výuky by budoucím učitelům pomohlo, kdyby absolvovali výuku mediální výchovy již během svých studií na pedagogických fakultách. Naučili by se tak pracovat s aktuálními tématy a byli by lépe připraveni zapojovat zvyšování kompetencí v oblasti digitální gramotnosti do svých předmětů. A přesně na tyto potřeby odpovídá Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci přednáškami a semináři mediální výchovy na katedře českého jazyka a literatury. 

 

Exkurze, osobní prožitek a zapojení do problematiky jsou ve vzdělávacím procesu ty nejúčinnější metody, proto se studenti měli možnost v rámci semináře Mediální komunikace 2 v letním semestru zúčastnit exkurzí do tří pražských mediálních domů. První cesta vedla do ČTK (Česká tisková agentura), během druhé exkurze studenti navštívili Seznam Zprávy a poslední v řadě exkurzí byl Český rozhlas. Na každou z exkurzí byl omezený počet 20 osob, proto hned po zveřejnění zápisového listu se všechny exkurze okamžitě zaplnily. Studenti si sami hradili jízdné do Prahy a ani to je neodradilo věnovat svůj čas cestě vlakem do Prahy a zpět do Olomouce. 

 

První z exkurzí vedla do České tiskové agentury, kde se studenti dozvěděli o fungování agenturního zpravodajství. Zjistili, jakým způsobem se zprávy vytváří a co je „základní platforma“ pro ostatní zpravodajské domy. Studenti měli možnost pokládat dotazy, což jen poukázalo na jejich zájem o oblast. Následná exkurze o 14 dní později vedla do zpravodajského domu Seznam Zprávy. Ti, kteří měli tu možnost navštívit ČTK tak měli možnost poznat konkrétního odběratele agenturního zpravodajství a zjistit, jak funguje soukromé informační médium. Poslední cesta vedla do veřejnoprávního Českého rozhlasu. Přesto, že nikdo ze studentů žádnou ze stanic Českého rozhlasu neposlouchá, měli solidní přehled o koncesionářských poplatcích a o fungování rozhlasu celkově.


Exkurze, osobní prožitek a zapojení do problematiky jsou ve vzdělávacím procesu ty nejúčinnější metody, proto se studenti měli možnost v rámci semináře letním semestru zúčastnit exkurzí do tří pražských mediálních domů.

Nejzajímavější na exkurzi studentům přišla debata s moderátory rádia, kteří si na studenty udělali mezi svými vstupy čas. Vzali je do studií, ukázali jim místo, že kterého promlouvají do éteru, kde shromažďují dopravní zpravodajství i jak funguje „kýchací tlačítko“. Největší překvapení bylo pro studenty pravděpodobně pracoviště sociálních médií Českého rozhlasu. Poznali se s těmi, kteří stojí za Instagramem a Tik Tokem ČRo a jak funguje Ověřovna. Pobavila je práce s daty ve výzkumech vedených Rozhlasem, jako například „Co patří do bramborového salátu“ nebo „Kde to nejvíc drncá na D1“. Poslední třešničkou na dortu byl výhled ze střešní terasy Rozhlasu. 

 

Budeme doufat, že nejen tyto exkurze, ale celá příprava v rámci seminářů a přednášek Mediální výchovy budou studentům v jejich budoucí kariéře prospěšné a dají jim sebevědomí a nástroje, jak se žáky v této oblasti pracovat. 

 

Studentka českého jazyka Jarmila Macková zároveň připravila rozhovory, v nichž vyzpovídala své tři spolužačky, které se exkurzí zúčastnily. Každá z nich byla ochotná hovořit o jedné instituci.

 

Karolína Kostková – ČTK

 

Jaké exkurze ses zúčastnila?

 

Účastnila jsem se exkurze do ČTK v Praze .

 

Co jsi od této exkurze očekávala?

 

Očekávala jsem, že se dozvím více o činnosti této kanceláře a o tom, jak to v médiích vlastně chodí.

 

Co se ti na exkurzi nejvíc líbilo? Případně co nového ses dozvěděla?

 

Moc se mi líbila přednáška paní šéfredaktorky Markové. Byla velmi milá a ochotná zodpovědět naše dotazy. Novou informací pro mě bylo, že zaměstnanci (zpravodajové) jsou vlastně neustále v práci. A pokud je třeba nějaké zasedání parlamentu, musí ho sledovat úplně celé. A také, že ČTK funguje jako firma, u které si jiná média předplatí, že o daném obsahu něco zjistí a napíšou. Ale jen základ, celé články nepíší.

 

Můžeš mi pár slovy nastínit, o čem exkurze přesně byla?

 

Exkurze byla vedená formou přednášky a prohlídky budovy. Dozvěděli jsme se o tom, co je potřeba pro práci v ČTK a že vlastně vůbec nemusíme být novináři. Také nám byla přiblížena historie, co stojí za zkratkou ČTK.

 

Jak se po exkurzi změnil tvůj pohled na česká média?

 

Jelikož jsem ráda informovaná, neustále sleduji různá média a ta, na která se obracím, jsou například ČT24 a ČTK.

 


Zúčastnila by ses další podobné exkurze?

 

Ano. Mám moc ráda, pokud mohu nahlédnout za oponu.

 

Jsou podle tebe podobné exkurze pro budoucí učitele přínosné? V čem konkrétně?

 

Určitě ano. Studenti mají možnost zjistit, jaká je praxe (realita), a to jinak než z lavice.


Lucie Kremlová – Český rozhlas

 

Jaké exkurze ses zúčastnila?

 

Účastnila jsem se dvou exkurzí – Seznam zprávy a Český rozhlas. Budu vyprávět o ČRo.

 

Co jsi od této exkurze očekávala?

 

Po Seznam zprávách bylo mé očekávání téměř nulové, ale doufala jsem, že zjistím něco víc o tom, jak to v ČRo funguje, a třeba uvidím i nějaké moderátory, které znám.

 

Co se ti na exkurzi nejvíc líbilo? Případně co nového ses dozvěděla?

 

Líbila se mi slečna průvodkyně, která nám vykládala spoustu informací a byla velmi milá. Dále i to, že jsme se mohli podívat přímo do studia. Prošli jsme téměř všechna oddělení a mohli se zeptat na cokoliv, co nás zaujalo. Ani jsem nevěděla, kolik různých stanic ČRo má. Skvělé bylo i to, že jsme se přímo dozvěděli, jak funguje získávání informací, kdo je schvaluje, kolik na to mají času atd. Viděli jsme, jak vypadá práce v terénu. Překvapilo mě, že mají i TikTok pro nás mladé, doporučuji sledovat. Celkově to bylo velmi zajímavé.

 

Můžeš mi pár slovy nastínit, o čem exkurze přesně byla?

 

Dle mého byla exkurze hlavně o tom, abychom více poznali fungování Českého rozhlasu a práce zde. Dále jsme prozkoumali jednotlivé části a dozvěděli se základní informace o této instituci. Prostě taková poznávačka.

 

Jak se po exkurzi změnil tvůj pohled na česká média?

 

Neřekla bych, že by tato exkurze nějak výrazně ovlivnila můj postoj k českým médiím, ač byla zajímavá.

 

Zúčastnila by ses další podobné exkurze?

 

Ano.

 

Jsou podle tebe podobné exkurze pro budoucí učitele přínosné? V čem konkrétně?

 

Podle mě jsou přínosné. Záleží ale, o čem ta exkurze je a zda to koresponduje se studovaným oborem. Jsou skvělé především v tom, že člověk nahlédne takzvaně pod pokličku a vidí věci, které by za normálních okolností neměl šanci poznat. Často se stává, že tyto instituce nabízí stáže, takže pro případné zájemce to může být první krok k jejich vysněné kariéře, případně takové popostrčení.

 

Nela Kasalová – Seznam zprávy

 

Jaké exkurze ses zúčastnila?

 

Zúčastnila jsem se exkurze do redakce Seznam zpráv.

 

Co jsi od této exkurze očekávala?

 

Očekávala jsem, že se naučíme, jak předávat žákům poznatky z mediální komunikace.

 

Co se ti na exkurzi nejvíce líbilo? Případně co nového ses dozvěděla?

 

Zjistila jsem, jak fungují Seznam zprávy a žurnalistika obecně. Bylo to mířeno na jinou stránku věci.

 

Můžeš mi pár slovy nastínit, o čem exkurze přesně byla?

 

V praxi jsme mohli zjistit, jak to chodí v Seznam zprávách. Předtím jsme netušili, jaké to je ve skutečnosti a nyní byla šance to naživo poznat.

 


Jak se po exkurzi změnil tvůj pohled na česká média?

 

Nedokážu posoudit. Spíše vím, co dělají zaměstnanci a co je náplní jejich práce.

 

Zúčastnila by ses další podobné exkurze?

 

Asi ano.

 

Jsou podle tebe podobné exkurze pro budoucí učitele přínosné? V čem konkrétně?

 

Učitelé, kteří budou tento předmět vyučovat nebo se s ním setkávat, by měli znát, jak fungují média v praxi.


Text: katedra českého jazyka a literatury PdF UP

Foto: katedra českého jazyka a literatury PdF UP

Comments


bottom of page