top of page

Studenti Pedagogické fakulty UP učí děti ve Vlastivědném muzeu Olomouc

Děti a teenageři toho dnes vědí hodně a je těžké je zaujmout něčím novým. Zástupci Vlastivědného muzea v Olomouci proto spojili síly se studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého i dalších fakult a připravili celou řadu nových vzdělávacích programů pro děti z mateřských a základních škol.Od začátku tohoto školního roku mají děti možnost pronikat do tajů nerostů, historie Olomouce, podmořského života, či objevovat krásu ikonografie, bohatství hornin i místních zvyků a tradic.


Jednou z tváří celého projektu je student pedagogické fakulty Matěj Komínek, který studuje kombinaci Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol minor, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol, střední školy a ZUŠ maior. Na toho nás také odkázal ředitel muzea Jakub Ráliš, aby nám pro náš portál Učitel21 osvětlil, jak celá spolupráce vznikla.


„Byli jsme osloveni ze strany Vlastivědného muzea Olomouc, abychom jim vytvořili a realizovali nové edukační programy,“ prozradil Matěj Komínek na dotaz, jak došlo ke spolupráci fakulty s muzeem. Spolupráce tedy byla navázána a je poměrně čerstvá, došlo k ní v druhé polovině loňského roku.


„Vymysleli jsme sedm kompletně nových edukačních programů pro žáky mateřských a základních škol.“

„Na nových programech jsme začali intenzivně pracovat v druhé polovině léta. První hodiny jsme realizovali začátkem října,“ uvedl Komínek.


Kromě studentů a studentek z pedagogické fakulty jsou do celého projektu zapojení i kolegyně a kolegové z dalších fakult univerzity – cyrilometodějské, filozofické a přírodovědecké.


„Společně jsme vymysleli sedm kompletně nových edukačních programů pro žáky mateřských a základních škol, které také lektorujeme. K programům bylo potřeba vytvořit nejen metodiky, ale též řadu pomůcek,“ provedl Komínek výčet programů, které studenti zájemcům ve Vlastivědném muzeu Olomouc nabízejí.


Lektorský tým univerzity se v současné době skládá z celkem sedmi studentů. Během příprav se zapojili i studenti doktorského studia a absolventi Pedagogické fakulty UP.

Že jde o záslužnou činnost, pak potvrzuje i zpětná vazba, kterou lektoři z univerzity na svou aktivitu v rámci muzea mají. „Zpětná vazba, která se nám od učitelů a učitelek dostala, byla zatím pozitivní. Věříme, že tomu tak zůstane i na dále. Nabídku programů pro žáky máme v plánu rozšiřovat,“ uzavírá Komínek.


Text: Lukáš Blokša

Fotografie: Archiv Matěje Komínka


Comments


bottom of page