top of page

Tady žáci neprospívají | Česká školní inspekce zveřejnila mapy s regiony, v nichž mají žáci problémy

Česká školní inspekce realizuje celou řadu šetření, jež se zaměřují na deskripci a analýzy problémů českého vzdělávacího systému. V posledních letech tyto výsledky komunikuje zajímavým způsobem také na svých sociálních sítích, zejména na facebookové stránce a na Twitteru. Data doprovází zajímavými grafy a jinými vizualizacemi, k nimž nabízí také podrobnější studie.


Aktuálně Česká školní inspekce zveřejnila burcující mapy, jež ukazují regiony, v nichž je největší podíl žáků, kteří neprospívají nebo mají sníženou známku z chování. Prezentované mapy jsou ukázkou z podrobnější studie, jež bude veřejnosti představena v prosinci. Jak Česká školní inspekce slibuje, její součástí budou také další komplexnější analýzy, jež by měly být podkladem pro rozhodování o cílených intervencích do vzdělávacího systému.Mapa 1: Podíl neprospívajících žáků


Mapa podílu neprospívajících žáků ukazuje některé problémové regiony, kde se kumulují i další problémy, např. vyšší podíly žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo vyšší podíly žáků se studijními, výchovnými a jinými problémy včetně problémů čistě socioekonomických. Případné snahy o nápravu budou proto muset být komplexnější, od podpory žáků z nízkopříjmových rodin, proměně výuky až k personální podpoře – např. zajištění vyššího počty asistentů, speciálních pedagogů nebo školních psychologů.Mapa 2: Podíl žáků se sníženou známkou z chování


Dalším negativním aspektem, který ovlivňuje školské prostředí a výsledky vzdělávání, je zhoršené chování žáků. Již tradičně jsou z tohoto pohledu nejpostiženějšími oblastmi kraje Karlovarský a Ústecký. Tentokrát se ani Litoměřicko, které se v jiných parametrech částečně pozitivně vymyká od zbylých ústeckých okresů, nevyhnulo nejvyšším procentům snížených známek z chování. Jak uvádějí autoři studie, překvapením pro ně byly výsledky regionů, jako jsou okresy Nymburk a Vyškov, kde žáci poměrně prospívají a v analýze opakování ročníků dosahují nejpozitivnějších hodnot. Hodnocení jejich chování avšak dosahuje hodnot opačných a zcela negativních.
Zdroj: sociální média České školní inspekce

Redakčně upraveno

138 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page