Učitelé chtějí více využívat technologie. Chybí jim ale potřebné nástroje i podpora, ukázal výzkum

Společnost O2 společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého provedla unikátní výzkum s názvem Český učitel ve světě technologií. Výzkum se uskutečnil od února do června 2020 mezi dvěma tisíci českých učitelů a poukázal na to, že učitelé ve výuce vesměs chtějí více využívat technologie. Chybí jim k tomu však potřebné nástroje i podpora.Moderní informační a komunikační technologie hrají ve vzdělávání důležitou úlohu. Potvrdila to i letošní koronavirová krize a s ní spojený nucený přechod z prezenční výuky do online prostředí. Výsledky pětiměsíčního výzkumu poukázaly na to, že většina zapojených učitelů používá technologie ráda a chce je více zapojovat do výuky. Pouze třetina z nich má však na základních školách k dispozici vhodné platformy pro distanční výuku, jako jsou Google Classroom nebo MS Teams. Výsledky výzkumu také poukázaly na to, že polovina pedagogů se setkala s podváděním pomocí mobilu nebo chytrých hodinek a že bezpečnost dat se na školách moc neřeší. V 65 % škol nejsou ošetřeny přístupy do počítačů přes USB, hackerské útoky potvrdil každý čtvrtý správce počítačové sítě.


Technologie ve výuce

Většina pedagogů (85 %) uvedla, že moderní technologie používá ráda a že je připravena na jejich účinnější zařazení do praxe. „Učitelé se shodují, že současné školství vzdělávací technologie pro podporu výuky potřebuje,“ řekl Kamil Kopecký z PdF UP. Dodal, že k efektivnímu fungování jim ale často chybí kvalitní počítače, potřebný software, a hlavně jednotná vize a podpora ze strany vedení školy.


Ke své práci učitelé využívají celou řadu technologií. Pro komunikaci se žáky nejčastěji volí e-mail, webové stránky školy nebo mobilní telefon (volání, SMS, MMS). Z komunikačních aplikací preferují WhatsApp nebo Facebook Messenger. Své místo mají i školní informační systémy, především systém Bakaláři, Škola OnLine, Edookit a EduPage.


Během jarních měsíců se také ukázalo, že nejoptimálnější pro výuku, testování a komunikaci učitelů se žáky jsou komplexní e-learningová řešení, například Google Classroom, MS Teams či Moodle. Ta nabízejí mix různých funkcí, jež mohou v rámci vzdělávání na dálku uspokojit maximum potřeb, a to jak ze strany učitele, tak ze strany žáků a rodičů. Většinu z platforem je možné používat prostřednictvím internetového prohlížeče, smartphonu nebo tabletu.


„Na základních školách je přitom používá v omezené míře pouze třetina pedagogů, na středních dvě třetiny z dotázaných,“ uvedl Kamil Kopecký. Nejčastějšími technologiemi, které učitelé ve výuce nebo pro její realizaci používají, tak podle něj zůstávají tiskárna s kopírkou a interaktivní tabule. Pouze každý třetí učitel zapojuje do výuky tablet. „Evergreenem zůstává překvapivě i meotar. Pro výuku ho stále využívá 5,5 % dotázaných,“ dodal Kamil Kopecký. Pokud už učitelé moderní nástroje využijí, je to podle něj nejčastěji pro promítnutí edukačního filmu nebo prezentace. Zhruba 29 % dotázaných uvedlo, že technologie využili proto, aby vzdělávací obsah tvořili sami žáci.


Nová éra taháků a opisování

Technologie mají ve škole celou řadu benefitů, ale stejně tak mohou být i zneužity. „Téměř polovina dotázaných učitelů potvrdila, že žáci využívají moderní technologie i k podvádění a opisování,“ řekl Kamil Kopecký. Z výzkumu vyplynulo, že nejčastěji se zneužívá mobilní telefon. Stále častější je také švindlování pomocí chytrých hodinek. Jejich zneužití pro opisování potvrdilo 34 % pedagogů.


Školy a bezpečnost dat

Znepokojivé závěry přinesl výzkum v oblasti učitelských počítačů, školní sítě a používání sdílených zařízení. Pouze 45 % učitelů uvedlo, že mají své počítače zabezpečené proti nevhodnému obsahu z internetu. Naopak každý pátý učitel tvrdí, že jeho počítač nikterak zabezpečený není. „Z celkového počtu nám 65 % procent správců počítačových sítí potvrdilo, že na svých školách nemají ošetřeny přístupy do počítačů z USB portů, a to ani na zaměstnaneckých, ani na žákovských počítačích. To ukazuje jasnou slabinu, přes kterou se dá snadno školní počítačové sítě nabourat,“ uvedl Kamil Kopecký. Dodal, že čtvrtina správců školních sítí potvrdila hackerské útoky na jejich školy.


Jak školám pomoci?