top of page

Tip odjinud: Jan Hus a husitství

6. července si připomínáme výročí upálení mistra Jana Husa. Pro připomenutí tohoto svátku ve školách můžete využít materiály, které připravil spolek Česká škola bez hranic! Tyto pracovní listy žákům představí nejen osobnost Jana Husa v kontextu civilizace pozdního středověku, ale i celé husitské hnutí a jeho zobrazení v umění.Celý projekt sleduje dva cíle: v první části zprostředkovat vícerý pohled na husitskou problematiku, ve druhé části pak vede žáky ke kritickému zhodnocení audiovizuálních ukázek s husitskou tématikou. Učitelé mohou ve výuce využít pracovní listy, které jsou k dispozici ve třech úrovních (pro žáky 1. stupně, pro žáky 2. stupně a studenty střední školy), které doprovází stručný medailonek Jana Husa a shrnutí nejdůležitějších dat jeho života. Inspirovat se pak učitelé mohou metodickým průvodcem, který e k dispozici pro všechny tři úrovně pracovních listů.K dispozici je také powerpointová prezentace s filmovými ukázkami Jan Hus a husitství v audiovizuální tvorbě. Tu sice na webu z důvodu autorských práv k filmovým ukázkám nenaleznete, autoři ji ale na vyžádání zasílají na e-mail.


Veškeré zmíněné materiály a více informací naleznete na webu České školy bez hranic!

Comments


bottom of page