top of page

Tip pro učitele dějepisu | Listopad 1989

Aktualizováno: 16. 3. 2021

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se v roce 2019 aktivně zapojila do oslav 30 let svobody. Ve spolupráci historiků, pedagogů a výtvarníků připravila zajímavý edukativní materiál, který žákům netradiční formou připomíná zásadní události Sametové revoluce. Výsledkem, do jehož přípravy se jako tvůrci ilustrací a grafiky zapojili studenti katedry výtvarné výchovy, je ilustrovaný komiksový soubor sedmi karet přibližujících sedm klíčových momentů listopadových událostí.



Karty úmyslně pracují s efektem kontrastu událostí Listopadu 1989 a jejich normalizační „alternativy“. Tvůrci chtěli žákům připomenout nejen Sametovou revoluci, ale i povahu totalitního režimu. Chtěli poukázat na důležitost aktivity občanů a motivovat mladé lidi k tomu, aby přemýšleli a angažovali se ve věcech veřejných. Tvář celému edukativnímu materiálu dodaly ilustrace mladého tvůrce Matěje Komínka, studenta výtvarné tvorby a historie se zaměřením na vzdělávání. Na tvorbě cyklu karet s názvem Listopad 1989 | 7 klíčových momentů Sametové revoluce se kromě ilustrátora Matěje Komínka podíleli také další lidé spojení s Univerzitou Palackého, zejména historik Pavel Kreisinger, překladatelka a spisovatelka Háta Kreisinger Komňacká a grafický designér a zároveň doktorand katedry výtvarné výchovy Robin Michenka.


A komu jsou komiksové karty určeny? „Chceme se obracet primárně ke studentům, ale zároveň také k učitelům a jejich žákům. Dost často se z praxe ozývají stesky, že není mnoho originálních výukových materiálů k moderním dějinám. V jednom z výzkumů MŠMT se dokonce uvádí, že podle zkušeností učitelů je pouze méně než čtvrtina žáků schopna kriticky analyzovat historické poznatky. Byli bychom velmi rádi, kdyby náš edukativní materiál vydaný u příležitosti oslav výročí Listopadu pomohl tuto skutečnost změnit. Samozřejmě také vnímáme to, že značná část pamětníků dnes jako kdyby už zapomněla na to, jaká byla realita normalizace. Také tuto tvář našich dějin bychom rádi mladým lidem připomněli a přispěli tak ke kritickému přemýšlení o naší moderní historii,“ dodává garantka projektu Petra Šobáňová. Karty v elektronické podobě lze stáhnout na tomto odkazu.


Listopad 1989 | 7 klíčových momentů sametové revoluce


Sada edukativních karet vydaných u příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989

Karty připomínají klíčové okamžiky roku 1989, zlomového bodu našich moderních dějin, a souběžně představují také realitu normalizace. Ta by pokračovala dál, pokud by se nenašli odvážní a aktivní lidé, kteří měli svůj podíl na postupném zhroucení komunistického totalitního režimu u nás a následně i na pádu komunistické moci v celé Evropě a v Sovětském svazu.

Comments


bottom of page