top of page

Vyberte si z workshopů na téma společenské odpovědnosti

Dne 10. června 2024 se v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční celkem 5 zajímavých workshopů, jež jsou pro zájemce z řad studujících a akademických pracovníků a pracovnic UP zdarma. Využijte možnosti setkat se se zajímavými lektory, ale i učiteli a žáky. Workshopy jsou otevřeny všem zájemcům, jen Vás upozorňujeme na omezenou kapacitu. Rezervujte si proto své místo co nejdříve. Workshopy probíhají paralelně, proto je možné hlásit se pouze na jeden z nich.Workshopy se konají v rámci konference na téma Společenská odpovědnost na středních školách. Jste srdečně zváni také k dalším částem bohatého programu; využít můžete rovněž nabídky oběda, jenž bude pro účastníky přichystán přímo v Uměleckém centru (je třeba se registrovat). Akce se koná s podporou Olomouckého kraje a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.10. června 2024


13:00—15:00

Workshop 1 Udržitelnost ve školách a globální vzdělávání | Lenka Pánková, lectorium, 1. patro konviktu (2. nadzemní podlaží)


​13:00—15:00

Workshop 2 Příběhy našich sousedů | Hana Lucuková, kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)


​13:00—15:00

Workshop 3 Prezentace programu FAST — Families and Schools Together pro SŠ | Richard Kořínek, seminární pracovna, 1. patro konviktu (2. nadzemní podlaží)


​13:00—15:00

Workshop 4 Na cestě | Jan Němeček, ateliér malby, 1. patro konviktu (2. nadzemní podlaží)


Program konference


9:00—9:30

Prezence účastníků a účastnic, chodba před kaplí Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží, křídlo s vrátnicí)


9:30—10:00

Zahájení konference | Petra Šobáňová, Hana Vacková & Dita Palaščáková — organizační tým, vystoupení představitelů Olomouckého kraje a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci — Aleš Jakubec, Vojtech Regec, kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)


Společný program; po celou dobu budou v atriu k dispozici nápoje (voda a káva).


10:00—10:30

Společenská odpovědnost na středních školách — školy srdcem i hlavou komunity | Hana Vacková, kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)


10:30—11:00

Rozvoj podnikavosti a platforma MAXP | Ondřej Čejka, kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)


11:00—11:30

Service-learning na středních školách | Nataša Matulayová, kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)


11:30—12:00

Rozvoj talentů pro komunitu | Vladimíra Sedláčková, Dita Palaščáková & Tatiana Matulayová, kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)


​12:00—13:00 Oběd, atrium, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží) Pro registrované účastníky zajištěn zdarma.


​13:00—15:00 Paralelní workshopy | Účastníci se rozdělí do skupin; workshopy probíhají paralelně.


15:00—16:30 Poznatky z workshopů, reflexe, závěry, kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)Anotace a přednášející


Rozvoj podnikavosti a platforma MAXP | Ondřej Čejka


Ondřej Čejka účastníkům představí důležitost rozvoje podnikavosti (EU Entercomp) a zároveň i platformu MAXP. MAXP je platforma, jež nabízí hry na vzdělávání všem, kteří se zajímají o kariéry, na které tradiční školní systém nepřipravuje. Platforma je vyvíjena pod Nadačním fondem pro vzdělávání v podnikavosti a již má spuštěné první moduly (začínáme sebepoznáním). Každý se s pomocí MAXP může naučit podnikavosti a tvůrčí tým má v plánu přidat i další témata včetně udržitelnosti, občanské angažovanosti a dalších vybraných soft-skills. Autoři rádi uvítají zpětnou vazbu na tuto první živou verzi. A co znamená zkratka MAXP? Je odvozena od slov „maximum zkušeností“ a v souladu s názvem se platforma snaží zajistit, aby kadeti získali maximum zkušeností a aby jejich samostatné vzdělávání bylo co nejzábavnější.


Service-learning na středních školách | Nataša Matulayová


Mgr. Nataša Matulayová, PhD., BSBA, se ve svém vystoupení zaměří na implementaci vzdělávací strategie service-learning na středních školách. Service-learning představuje příležitost vyučovat a učit se jinak. Jde o učení se prostřednictvím poskytování služby komunitě. Service-learning kombinuje projektové a zážitkové učení a studenti jsou motivováni k společenské angažovanosti. Dozvíte se: co všechno může být service-learning, jak se service-learningem začít, jak nastavit témata service-learningových aktivit/projektů, aby korespondovala s potřebnými/předpokládanými výstupy učení a profilem studenta, jak spolupracovat s komunitními partnery (co-creation) a jaké jsou dosavadní zkušenosti z implementace service-learningu v ČR a zahraničí (zpětná vazba studentů, učitelů, komunitních partnerů).


Rozvoj talentů pro komunitu | Vladimíra Sedláčková, Dita Palaščáková & Tatiana Matulayová


Program „Talentovaný Palacký“, realizovaný na Univerzitě Palackého, vychází z přesvědčení, že zapojení studentů do aktivit nad rámec jejich studia přináší mnoho příležitostí pro jejich profesní i osobní rozvoj. Specialisté na rozvoj talentu připravují pro vysokoškolské i středoškolské studenty pod touto hlavičkou pestrou nabídku vzdělávacích, rozvojových a podpůrných aktivit. V souladu se záměrem Olomouckého kraje se v rámci programu Talentovaný Palacký intenzivně rozvíjí i aktivity dobrovolnického centra. Dobrovolnické centrum ve spolupráci s Olomouckým krajem cílí svými aktivitami také na středoškolské studenty. Cílem příspěvku je sdílet nadšení ze spolupráce se školami v této oblasti a otevřít debatu na téma přínosu dobrovolnictví pro studenty i komunity.


Workshop 1 Udržitelnost ve školách a globální vzdělávání | Lenka Pánková


Lenka Pánková, ředitelka organizace ARPOK, se zaměří na udržitelnost ve školách a globální vzdělávání. Globální témata a udržitelnost najdeme v RVP v různých předmětech již mnoho let. Workshop nabídne konkrétní možnosti, jak je zařadit do více předmětů — a zároveň, jak o nich nejen učit, ale jak je ve škole žít. Součástí workshopu budou ukázky žákovských projektů, které si žáci sami vybrali a za podpory svých vyučujících zrealizovali. Tím ukázali, že svým jednáním mohou ovlivnit věci, které se zdají být “vzdálené”. Z workshopu si účastníci odnesou inspiraci v podobě konkrétních nápadů na začlenění globálních témat do výuky a příkladů projektů, které se již na školách uskutečnily.


Workshop 2 Příběhy našich sousedů | Hana Lucuková


Hana Lucuková představí Příběhy našich sousedů, vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. V projektu mají účastníci za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Workshop nabídne inspiraci do pedagogické praxe.


Workshop 3 Prezentace programu FAST — Families and Schools Together pro SŠ | Richard Kořínek


FAST je mezinárodně uznávaný program, který si klade za cíl podporovat a rozvíjet zdravé vztahy a partnerství mezi rodinou a školou. FAST rodinám nabízí nástroje, dovednosti a zdroje, které jim pomáhají intenzivněji se zapojit do vzdělávání svých dětí. FAST se jako strukturovaný intervenční přístup zaměřuje na průběžné posilování rodičovských kompetencí a zintenzivňuje spolupráci rodičů a školy. Přispívá tak ke vzniku optimálního školního klimatu a bezpečného prostředí pro děti i rodiče. Celosvětově má program FAST již více než 30letou tradici. U nás se s ním školy teprve seznamují a stejný cíl má i tento workshop vedený Richardem Kořínkem, jehož rodina si programem prošla během svého pobytu ve Spojených státech amerických. Poslechnout si můžete také podcast VĚDOUSHI, který Richard Kořínek sdílí na platformách Spotify nebo Apple podcast.


Workshop 4 Na cestě | Jan Němeček


Jan Němeček je tělem i duší speciální pedagog a ve Sdružení D stojí za programy pro děti se speciálními potřebami. Program Na cestě, který vede, se stará o děti a dospívající bez biologických rodičů, s predispozicí k rizikovému chování od rodičů, vyrůstající v nepodnětném nebo škodlivém vlivu skupiny. Zde hrají nepostradatelnou roli také dobrovolníci, se kterými Honza komunikuje kdykoli je třeba – interviduje jejich práci s dětmi. Zároveň si nenechá ujít příležitost lektorovat dětské divadelní dílny na Poděsu nebo prožitkové programy na školách. Během svého workshopu představí program Na cestě, jeho smysl, nabízené služby a osvědčené způsoby práce s klienty a dobrovolníky. Přiblíží princip vrstevnického provázení, dramaterapeutické skupiny a seberozvojových klubů.


Workshop 5 Wellbeing a duševní hygiena — možnosti výtvarné výchovy a dalších expresivních oborů | Petra Šobáňová


Workshop vychází z realizovaných vzdělávacích akcí, jež se uskutečnily na PdF UP v rámci cyklu Pečuji o sebe. Tento cyklus prožitkových workshopů je jedním z projevů naplňování třetí role univerzity a je určen nejen studujícím a zaměstnancům UP, ale také učitelům z praxe. Projekt reaguje na “epidemii” duševních obtíží a zaměřuje se na hledání cest k wellbeingu, rovnováze a duševnímu zdraví účastníků — a rovněž na budování konkrétních dovedností využitelných ve výuce na školách. Společným jmenovatelem je využití technik napomáhajících budování přátelského a bezpečného sociálního klimatu ve škole a technik ověřených v praxi psychoterapie nebo v expresivních vzdělávacích oborech. Během výtvarného workshopu se účastníci a účastnice prakticky seznámí s konkrétním postupem, jenž je využitelný přímo v pedagogické praxi na různých typech škol. Pro účast není třeba žádných výtvarných dovedností, doporučujeme pracovní oděv.


Zpracováno redakcí U21


Comments


bottom of page