top of page

Webový portál pomáhá s drogovou prevencí

Extáze, crack, inhalanty. Jaké chemické složení mají návykové látky? Jak se jejich užívání projevuje na lidském organismu a jak jsou škodlivé? Je toho hodně, co bylo řečeno ve světě o drogách – na ulicích, ve školách, na internetu a v televizi. Něco z toho je pravda a něco ne. Pro získání relevantních informací k problematice drog a k prevenci jejich užívání můžete využít web drogy.cz.Projekt Řekni ne drogám – řekni ano životu připravil webovou příručku, která slouží k osvětě v oblasti užívání drog. Na webovém portále naleznete online brožury blíže představující různé typy návykových látek. Hlavním heslem autorů je totiž kritické myšlení, ne jen pouhá prezentace názorů, zastrašování, nebo naopak vychvalování drog. Místo toho si projekt klade za cíl bojovat proti závislosti prostřednictvím prezentace faktů o jednotlivých typech drog.


„V České republice je odhadováno 299 500 dospívajících ve věku 15–19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 622 000 těchto dospívajících vůbec, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý! Míra zkušeností s konopnými látkami mezi 14 – 15letými žáky základních škol je na úrovni 26–33 % a mezi 16letými studenty středních škol 42–47 %.“

V rámci každé brožury čtenáři naleznou všechny základní informace o složení těchto substancí, způsobech užívání i účincích. Opomenuty ale nejsou ani okolnosti vzniku závislosti na návykových látkách. Každou brožuru doplňuje celá řada statistik lépe ilustrujících předkládané informace.


Kromě webové prezentace nabízí spolek i interaktivní přednášky pro základní školy po celé České republice; tyto přednášky realizuje už od roku 2004 a dohromady v oblasti protidrogové prevence proškolil již přes 97 tisíc dětí.Veškerý obsah je k dispozici zdarma na webu drogy.cz, a to ke zhlédnutí online i ke stažení. Spolek Řekni ne drogám – řekni ano životu působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí již od roku 1993.


Text: redakce U21

Grafika: drogy.cz

Коментари


bottom of page