top of page

Pedagogická fakulta nabízí databázi digitálních vzdělávacích zdrojů

Aktualizováno: 9. 5. 2021

Situace související s pandemií koronaviru a uzavřením škol výrazně poukázala na užitečnost digitálních vzdělávacích zdrojů. I proto se pedagogická fakulta, na níž vznikají četné metodické publikace a vzdělávací zdroje, rozhodla vytvořit fakultní rozcestník, který má pomoci v orientaci při hledání konkrétní příručky či například odborné publikace. Bude sloužit nejen učitelům v praxi a nejen v době distanční výuky.Český jazyk a literatura, Komunikační výchova, Německý či Anglický jazyk, Matematika a její aplikace i například Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, výchova k občanství, Člověk a příroda, Umění a kultura, to jsou jen některé součásti nového rozcestníku, který na webu pedagogické fakulty odkazuje na různé vzdělávací zdroje. Některé z nich vznikly v těsné spolupráci s učiteli v praxi, a to doslova na míru právě v době uzavření škol.

„Rozcestník odkazuje na konkrétní výukové materiály, které vznikly na jednotlivých katedrách a ústavech pedagogické fakulty, ale také na ty, jež vytvořili a nabízejí k využití naši studenti a studentky. Shromáždili jsme materiály, které jsou dostupné v online v režimu open access. Jde tedy o výběr toho, co na fakultě vzniklo v posledních letech. Část materiálů je metodickou podporou pedagogické praxe v období nynějšího nouzového stavu. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří praxi a učitele podpořili,“ řekla Petra Šobáňová, proděkanka PdF UP. Zdůraznila přitom, že potřebu digitálních vzdělávacích zdrojů fakulta citelně zaznamenala právě s pandemií koronaviru a s ní souvisejícím nouzovým stavem. Poté odkazy na zdroje rozptýlené na různých úložištích začala shromažďovat do jedné webové stránky, jejíž obsah bude dále doplňovat a rozšiřovat.


Pedagogická fakulta Univerzity Palackého odborně rozvíjí celou řadu vědních disciplín. Působí jako významná vědecká instituce v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, oborových didaktik a dalších oborů. Jejím posláním je vychovávat nové generace učitelů. Působí v těsném kontaktu s praxí, odborně a metodicky podporuje oblast vzdělávání jako celek. PdF UP usiluje o podporu učitelů a pěstuje na svých pracovištích inovativní pojetí učitelství – koncepci, kterou nazvala Učitel21.

Více o digitálních zdrojích PdF UP ZDE.


Text Milada Hronová

Foto Jakub Konečný

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page