top of page

Zásady efektivní prevence kybernetické kriminality | Edukační video k tématu kyberbezpečnosti

V rámci projektu Prevence v kyber!, na němž spolupracovala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Ministerstva vnitra ČR, vznikly čtyři vzdělávací videospoty. Ty se soustředí na kyberkriminalitu, její prevenci, rizikové online hraní a digitální wellbeing.Další z připravených animovaných videí se zaměřuje na efektivní způsoby prevence rizikového chování. Poukazuje na to, že je důležité, aby byly preventivní aktivity přiměřeny věku a aby byly soustavné a dlouhodobé. Stejně tak upozorňuje na důležitost interaktivity vzdělávacích aktivit, přičemž klíčová je především aktivita publika. K důležitým preventivním zásadám patří také orientace preventivních aktivit nejen na znalosti a dovednosti, ale především na postoje a změny chování. Stejně tak je zásadní, aby prevence cílovou skupina nestrašila!


Video je volně dostupné na YouTube a lze je využít v rámci preventivních programů nebo při přípravě výuky vzdělávacího oboru informatika.


Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování v online prostředí s názvem „Prevence v kyber!“ připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikla celkem čtyři vzdělávací videa, jež jsou určena primárně odborné veřejnosti, jako jsou například policejní preventisté, pedagogové či lektoři neziskových organizací.


Balíček všech čtyř videí o kyberbezpečnosti naleznete zde.


Text: Redakce portálu Učitel21 s využitím tiskové zprávy Ministerstva vnitra ČR

Comments


bottom of page