top of page

Česká školní inspekce | Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách

Česká školní inspekce realizuje celou řadu šetření, jež se zaměřují na deskripci a analýzy problémů českého vzdělávacího systému. V posledních letech tyto výsledky komunikuje zajímavým způsobem také na svých sociálních sítích, zejména na facebookové stránce a na Twitteru. Data doprovází zajímavými grafy a jinými vizualizacemi, k nimž nabízí také podrobnější studie.Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách – Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. Novým prvkem aktuálního šetření je měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol prostřednictvím vybraných motorických testů. Takové hodnocení má v České republice dlouhou tradici sahající až do 20. let minulého století, realizace a vyhodnocení rozsáhlejších celorepublikových šetření v 80. a 90. letech 20. století jsou však již staršího data a po více jak 30 letech bylo znovu celoplošně realizováno ve 3. ročníku a 7. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol.Aktuální tematická zpráva se věnuje hodnocení:

  • úrovně tělesné zdatnosti žáků;

  • prostorových a materiálních podmínek pro tělesnou výchovu a pohybové aktivity žáků;

  • personálního zajištění tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit žáků;

  • průběhu výuky v rámci pravidelného rozvrhu hodin tělesné výchovy;

  • dalších školních a mimoškolních pohybových aktivit žáků;

  • spolupráce škol s dalšími sportovními či jinými volnočasovými organizacemi působícími v oblasti sportu.


Hlavním cílem tematického šetření, které Česká školní inspekce realizovala je:

  • zhodnotit podmínky, průběh a podporu realizace tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit žáků základních a středních škol v návaznosti na předcházející šetření ze školního roku 2015/2016 , včetně formulace konkrétních námětů a doporučení;

  • zhodnotit stav tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (dále jen „základní škola“) a 2. ročníku středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (dále jen „střední škola“).


Tematická zpráva je zdrojem informací pro systémovou podporu škol v rozvoji pohybových aktivit jejich žáků. Celý text zprávy si můžete přečíst na webu České školní inspekce.


Zpracováno redakcí na základě tematické zprávy České školní inspekce

27 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page