top of page

Alex Crawley | Katedra biologie


„Přírodopis patří do přírody, ne do učebny. Záleží jen na škole a učiteli, jak hodlá žákům přírodu zprostředkovat, zda jako seznam vyskytujících se druhů a jejich znaků, či jako jeden ‚velký živý organismus‘, jehož jsme všichni součástí. Já hlasuji pro druhou možnost.“

Alex Crawley

„Již od malička jsem věděl, že chci učit. Jelikož mě vždy zajímala historie a příroda, nebyl výběr předmětů nic, o čem bych dlouze přemýšlel – dějepis a přírodopis byly jasnou volbou. Jsem velmi rád, že je to právě Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, v mém rodném městě, která mi umožnila tuto kombinaci oborů studovat.

Když vzpomínám na svá školní léta musím říct, že ač mě škola vesměs bavila, byl to bohužel právě přírodopis, který mě již v 6. třídě velmi zklamal. Jako dítě, které trávilo veškeré víkendy a prázdniny v přírodě či na zahrádce, jsem se nemohl se stylem výuky dlouho srovnat. Hodiny se nesly v duchu memorování řádů a tříd rostlin či živočichů, definic jednotlivých komponent buňky či chemických vzorců nerostů. Vše se odehrávalo za zdmi učebny, kde jedinou přírodou byly tchýniny jazyky a polomrtvé ibišky na okenním parapetu. Když jsme byli hodní, za odměnu jsme šli do ZOO poznávat faunu zemí nám tisíce kilometrů vzdálených či do skleníků za flórou tropických oblastí. Co na tom, že většina mých spolužáků nerozeznala husu od kachny a v terénu by z rostlin poznala maximálně pampelišku.

O tragickém způsobu výuky pěstitelských prací snad nemá cenu ani mluvit. Otrávené obličeje spolužáků plahočících se uprostřed městského sídliště na třicetimetrovém záhonu situovaném asi minutu chůze od nejbližšího supermarketu plného zeleniny si pamatuji dodnes. Ti žáci absolutně nechápali, proč by něco takového měli dělat a jaké by to mohlo mít benefity, protože jim to nikdo nevysvětlil.

Myslím tedy, že smyslem výuky přírodopisu na základní škole by neměla být snaha dělat z žáků odborníky na taxonomii, ale naučit je vnímat a chápat přírodu kolem nás, naučit je rozumět jejím zákonitostem a vztahům. Přírodopis patří do přírody, ne do učebny. Záleží jen na škole a učiteli, jak hodlá žákům přírodu zprostředkovat, zda jako seznam vyskytujících se druhů a jejich znaků, či jako jeden ‚velký živý organismus‘, jehož jsme všichni součástí. Já hlasuji pro druhou možnost.“


Foto: Jakub Konečný
17 zobrazení0 komentářů

Yorumlar


bottom of page