top of page

Bezpečně na internetu ve znakovce!

Aktualizováno: 18. 10. 2023

I v letošním roce se Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci přidala ke kampani #Deafember. Fakulta se dlouhodobě snaží upozorňovat na problémy osob se sluchovým postižením a tuto komunitu také podporuje. Také letos připravili pracovníci fakulty u příležitosti kampaně překlady některých didaktických materiálů do českého znakového jazyka. Vzniklá videa podpoří vzdělávání žáků a žákyň, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk.Stejně jako vloni, i letos přispěla Pedagogická fakulta UP překlady didaktických materiálů do českého znakového jazyka. Překlad tradičně realizoval Pavel Kučera, tlumočník do českého znakového jazyka, koordinátor Centra podpory studentům se specifickými potřebami a odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií. Tentokrát se svého překladu dočkala publikace Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky, která původně vznikla v rámci projektu E-Bezpečí.


Překladu se dočkalo dohromady šest aktivit ze zmíněné publikace – kromě základů bezpečného chování se diváci dozvědí například tipy na vytvoření bezpečného hesla, stranou ale nezůstávají ani otázky kyberšikany nebo potenciální rizika označování dalších uživatelů na fotografiích zveřejněných na sociálních sítích.Videopřeklad Bezpečného chování na internetu pro kluky a pro holky není prvním projektem svého druhu. Tlumočení do znakového jazyka se už dočkaly i metodiky a materiály vzniklé v rámci projektů Pokreslený sešit, Příběh 17. listopadu a Mezi sebou se zdravíme ahoj! Aneb lekce z české prvouky. Žáci různého věku se tak mohou poučit o dílčích tématech vzdělávacích oborů výtvarná výchova, dějepis nebo člověk a jeho svět. Video ve znakovce vzniklo také k soutěžní přehlídce digitální tvorby dětí a mládeže Be_on_the_Screen.


Videa jsou volně k dispozici na fakultním YouTube kanálu a je možné je využít jak doma, tak i ve školní výuce. Všechny doposud vytvořené materiály ve znakovém jazyce pak naleznete pohromadě na speciální stránce v rámci portálu Učitel21.Pokud vás zajímá více o publikaci Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky, přečtěte si článek, ve kterém jsme knihu dříve představili!


Propagaci světa neslyšících se Pedagogická fakulta UP v rámci portálu U21 věnuje celoročně – na tvorbě obsahu se podílí bloggerky se sluchovým postižením, které sdílí své vlastní zkušenosti z každodenního života. Pravidelně zde také naleznete novinky ze světa neslyšících, zprostředkovávané na základě dlouhodobé spolupráce pedagogické fakulty s organizací Tichý svět.


Text: redakce U21

Foto: Denisa Daříčková

Comments


bottom of page