top of page

Centrum celoživotního vzdělání nabízí kurz tvůrčího psaní a autorského čtení

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP připravilo kurz zaměřený na tvůrčí psaní a autorské čtení, který se bude konat v období únor – duben 2022. Cílem tohoto kurzu je především představit základy spisovatelské tvorby učitelům a inspirovat je k využití těchto metod ve výuce.Kurz tvůrčího psaní a autorského čtení je určen zejména pedagogickým pracovníkům 2. stupně základních škol a středních škol, kteří mají zájem obohatit žáky v hodinách českého jazyka a literatury o základy spisovatelské tvorby nejen v rámci čtenářských dílen.


V rámci kurzu si účastníci vyzkouší praktická cvičení, práci s textem a psaní povídek na zadané téma tak, aby tyto metody poté mohli aplikovat v rámci výuky na 2. stupni ZŠ a SŠ nejen v hodinách českého jazyka a literatury, ale i v jiných předmětech.


Akreditovaný kurz nabídne celkem deset setkání po dvou hodinách, která budou zaměřena na různá témata jako například kronika, deník, memoáry, publicistika, próza a poezie, autorské čtení, kritika atd. Lektory jsou pedagogové Igor Fic a Daniel Jakubíček z Katedry českého jazyka a literatury PdF UP.


Bližší informace o kurzu najdete zde, pod tímto odkazem naleznete přihlášku na kurz.


Text: Centrum celoživotního vzdělávání

Grafika: Centrum celoživotního vzdělávání

Comments


bottom of page