Dobrovolnictví je superhrdinství. Pomáhejte také a získejte kreditové ohodnocení!

Aktualizováno: zář 23
Vážené a milé studentky, studenti, od února 2021 máte možnost za své dobrovolnické aktivity získat kredity v podobě nově vytvořených praxí. Vzhledem ke stále se prohlubujícímu zájmu oblasti praxe o dobrovolnické zapojení studentů učitelských i neučitelských studijních programů pro doučování dětí, u nichž je zvýšené riziko studijní neúspěšnosti způsobené omezením kontaktní výuky, rozhodlo vedení pedagogické fakulty realizovat tyto případné dobrovolnické aktivity studentů na základě nově vytvořených praxí, oceněných kredity.


Dáváme tím všem případným dobrovolníkům, kteří se do doučování zapojili či se zapojí, možnost získat za své působení kredity za praxe jako povinně volitelné či volitelné předměty nasazené do plánů většiny studijních programů Učitelství a Speciální pedagogika.


Veškeré potřebné informace naleznete v dokumentu a na webu PdF UP v sekci věnované covidu.