Dobrovolnictví je superhrdinství. Pomáhejte také a získejte kreditové ohodnocení!

Aktualizováno: 23. 9. 2021
Vážené a milé studentky, studenti, od února 2021 máte možnost za své dobrovolnické aktivity získat kredity v podobě nově vytvořených praxí. Vzhledem ke stále se prohlubujícímu zájmu oblasti praxe o dobrovolnické zapojení studentů učitelských i neučitelských studijních programů pro doučování dětí, u nichž je zvýšené riziko studijní neúspěšnosti způsobené omezením kontaktní výuky, rozhodlo vedení pedagogické fakulty realizovat tyto případné dobrovolnické aktivity studentů na základě nově vytvořených praxí, oceněných kredity.


Dáváme tím všem případným dobrovolníkům, kteří se do doučování zapojili či se zapojí, možnost získat za své působení kredity za praxe jako povinně volitelné či volitelné předměty nasazené do plánů většiny studijních programů Učitelství a Speciální pedagogika.


Veškeré potřebné informace naleznete v dokumentu a na webu PdF UP v sekci věnované covidu.


Pokud si nebudete vědět rady, jak své dobrovolnické aktivity na kredity "přetavit", obraťte se prosím na studijní oddělení nebo na pana proděkana Neumeistera. Děkujeme, že pomáháte!Detaily a zkratky:


Od letního semestru AR 2020/2021 figurují ve studijních plánech programů UČITELSTVÍ následující předměty:


KPG/DEP1 – Dobrovolnická edukační praxe 1


KPG/DEP2 – Dobrovolnická edukační praxe 2


KPG/DEP3 – Dobrovolnická edukační praxe 3


Každá z uvedených praxí je dotována 2 kredity, které budou studentovi uděleny za splnění 15 hodin doučování žáků na základě zadání konkrétní školy.V případě studijních programů SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA bude od letního semestru AR 2020/2021 možné jako volitelné absolvovat následující předměty:


Pro prezenční studium:


USS/UDP2 – Dobrovolnická speciálněpedagogická praxe 1


USS/UDP2 – Dobrovolnická speciálněpedagogická praxe 2


USS/UDP3 – Dobrovolnická speciálněpedagogická praxe 3


Pro kombinované studium:


USS/UDP2 – Dobrovolnická speciálněpedagogická praxe 1


USS/UDP2 – Dobrovolnická speciálněpedagogická praxe 2


USS/UDP3 – Dobrovolnická speciálněpedagogická praxe 2


Každá z uvedených praxí je dotována 2 kredity, které budou studentovi uděleny za splnění 40 hodin dobrovolnických aktivit.


Důležité upozornění:


Prosíme studenty, kteří mají zájem o realizaci uvedených dobrovolnických praxí, aby si je prozatím nezapisovali v systému STAG. Předměty jim budou zapsány do systému STAG až po jejich absolvování a uznání. Uvedený postup je jednodušší než praxi následně odepisovat těm, kteří si předmět zapsali, ale praxi nezvládnou z různých důvodů absolvovat.


Praxi po vykonání zapíše garant, vhodné je vše konzultovat se svou metodičkou nebo metodikem praxí.

34 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše