top of page

Evaluace a anonymita

Příspěvek studentského senátora Tomáše Nováka na blogu našich studentů-senátorů se věnuje závažnému tématu evaluace. Autor vysvětlí, proč je důležité evaluovat a jak může zpětná vazba pomoci měnit kvalitu výuky. Nezapomíná ani na problém anonymity a připomíná pár tipů, kterými si ji pohlídáte i v situaci, že je vás třeba na semináři jen pár.Evaluace jsou dnes již běžnou součástí života na naší fakultě. Mnoho lidí si evaluace chválí – pochopitelně. Jedná se o nástroj, kterým může student či studentka vyjádřit své pocity ohledně výuky. Často přichází pozitivní evaluace, díky těmto evaluacím mají vyučující motivaci dále učit a zlepšovat se. Přichází však i ty negativní, ty jsou stejně tak důležité.


Jsou však i studenti a studentky, kteří mají přirozeně strach z toho, že právě jejich evaluace nebude anonymní. Často se tak bojí vyjádřit svůj názor a, v tom lepším případě, zůstanou pouze u tzv. hvězdičkování. U určitých bodů se nerozepíší…


Strach není na místě. Evaluace je anonymní!

Ač je to pochopitelné, strach opravdu není na místě. Pojďme si povědět proč: V první řadě je vyplněná evaluace anonymní. Ano, opravdu anonymní. Kdo ji zadal, nevidí váš vyučující, vedoucí katedry či ústavu, a dokonce ani děkanát. Je to zkrátka nedohledatelné.


Co mám tedy udělat pro to, když i přesto mám strach negativní evaluaci udělit? Je zde několik tipů:

  1. V evaluacích nebuďte přehnaně specifičtí. „Dne 15. 10. se na mě v 9:35 paní docentka xxx škaredě podívala a od té doby se necítím v první lavici bezpečně.“ Ač váš vyučující nevidí, kdo evaluaci napsal, může dotyčnému dojít, od koho evaluace pochází. Příklad je přehnaný, ale pointu chápete. Pokud chcete popsat konkrétní konflikt, neuškodí jej popsat ve třetí osobě. Pojďme si to zkusit: „Paní docentka je nevlídná, vnímám tak, že se studenti v prvních lavicích cítí ohroženě. Nejsou již tak aktivní, což vnímám jako velký nedostatek výuky.“

  2. Neuškodí ani malá změna identity. Takhle to třeba dělám já, stalo se mi totiž, že jsem v daném předmětu byl jediný kluk – a psát stylem: „Měl jsem pocit, že…“ by mě jednoduše prozradilo. Pro psaní tak občas využiji ženský rod. Buďte kreativní!

  3. VPN – Pokud i tak máte strach, že si vás někdo může dohledat, není na škodu si na těch pár minut změnit IP adresu.


Ač byly některé příklady snad až komické, nemění to nic na tom, že se jedná o vážnou situaci. Obrací se na nás studenti s tím, že by rádi špatnou evaluaci udělali, ale že mají prostě strach. Výše uvedené tipy vám snad pomohou.


Evaluace je velmi efektivní nástroj. Sám si vybavuji několik příkladů, kdy se na základě evaluací něco ve prospěch studentů změnilo.

Věřte, že evaluace je velmi efektivní nástroj. Zeptáte-li se po různých katedrách či ústavech, jistě vám sdělí několik příkladů, kdy se na základě evaluací něco ve prospěch studentů změnilo. Já si za 5 let na svém ústavu dokážu vybavit několik příkladů.


Jak již bylo zmíněno výše, evaluace jsou silným nástrojem, díky kterému můžete pozitivně ovlivnit chod na fakultě – jestli ne pro vás, tak alespoň pro další ročníky. Nejen vyučující, ale i ředitelé a vedoucí kateder či ústavů evaluace pečlivě pročítají a na jejich základě se rozhodnou, jak s daným vyučujícím naložit. A nejen to, část našich studentských senátorů je v pracovní skupině, která bude navrhovat změny v podobě evaluačních dotazníků, proto se nebojte nám napsat vaše dotazy, připomínky a náměty!


Kontaktujte nás na Facebookové stránce „Studentští zástupci Akademického senátu PdF UP“. Děkujeme!


Takže prosím, drazí studenti a drahé studentky, evaluujte!


Tomáš Novák

Comments


bottom of page