top of page

Haló, tady vaši senátoři! Přečtěte si jejich vzkazy a poznejte akademický senát!

Věděli jste, že univerzita není jen škola? Že je to také akademická obec řídící se demokratickými pravidly? Pokud ne, jsou tu studentští senátoři Dominik Voráč (zástupce v Akademickém senátu Univerzity Palackého) a Tomáš Novák (člen Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého), kteří vám senát přiblíží a popřejí všem studentkám a studentům (nejen) prvních ročníků úspěšný start. Přečtěte si jejich vzkazy a nezapomeňte na to, že v klíčových orgánech akademické obce máte své zástupce!
Mnozí z vás nováčků zřejmě vnímáte vysokou školu hlavně jako vzdělávací instituci, kde se budete učit a která vás vybaví znalostmi a kompetencemi pro vaše budoucí profesní uplatnění.


To je jistě pravda a vzdělávání patří ke klíčové roli vysoké školy. Kromě toho je ale vysoká škola také institucí výzkumnou a především: je také komunitou, jež sdílí demokratické hodnoty a uvědomuje si svou společenskou odpovědnost.


Zápisem ke studiu a slavnostním imatrikulačním aktem jste se také vy stali součástí této komunity – akademické obce fakulty a univerzity.


Možná vás překvapí, že na chod univerzity a její řízení můžete mít vliv i vy. Jak je to možné? V čele univerzity sice stojí rektor – ten ale není zvenčí jmenovaným šéfem, nýbrž demokraticky voleným představitelem akademické obce. Do jeho funkce jej zvolili senátoři a senátorky Akademického senátu Univerzity Palackého – a ti zase byli do tohoto orgánu zvoleni členkami a členy akademické obce.


Tyto volby se obvykle opakují jednou za čtyři roky, je tedy téměř jisté, že během studia budete mít i vy možnost zúčastnit se voleb a volit své zástupce. Budete mít přitom příležitost volit hned do dvou senátů: do toho „velkého“, který je tvořen zástupci všech fakult a řeší celouniverzitní záležitosti, a také do toho „menšího“, avšak neméně důležitého – tedy do toho, který spravuje dění na naší fakultě.


A jak je to s vedením fakulty? Kde se vlastně vzal děkan nebo děkanka? Jak už jste se asi dovtípili, je to podobné jako s vedením celé univerzity. Také děkanku nebo děkana volí senátorky a senátoři akademického senátu dané fakulty – a je opět (samozřejmě jen na své fakultě) volíte i vy.


Mezi senátory mají významné místo také zástupci z řad studentstva – v senátu mají přitom stejně důležité postavení jako akademičtí pracovníci. Přestože se vyjadřují ke všem bodům jednání, přirozeně hájí zájmy studujících a na jednání přinášejí témata, jež pálí právě studenty.


Tip!

Naše senátorky a senátoři z řad studentů mají na našem portále svůj blog a oslovit je můžete třeba prostřednictvím Facebooku.


Dva ze senátorů-studentů vám na úvod vašeho studia posílají vzkaz. Přejí vám úspěšný start a připomínají: Univerzita není jen škola! Je to také komunita řídící se demokratickými pravidly. A máte v ní své zástupce!Tomáš Novák

Člen Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Dominik Voráč

Člen Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci

Comments


bottom of page