top of page

Hledáme dobrovolníky do Adaptačních skupin při ZŠ a MŠ Olomouckého kraje

Aktualizováno: 11. 4. 2022

Jedním z problémů, se kterými se momentálně potýkáme, je adaptace ukrajinských dětí a jejich začlenění do škol. V souvislosti s tím přinášíme výzvu Pedagogické fakulty UP studentkám a studentům, kteří by se chtěli zapojit jako dobrovolníci v rámci Adaptačních skupin při základních a středních školách Olomouckého kraje.


Milé studentky, milí studenti,

nikoho z nás asi nenapadlo, že po nelehkém období poznamenaném pandemií se budeme opět potýkat s problémy a oslovovat Vás s prosbou o pomoc a dobrovolnictví. Válka na Ukrajině nás všechny bolestně zasáhla a s účastí sledujeme osudy lidí, kteří k nám utíkají před válečným násilím. Jistě si mnozí z Vás kladete otázku, jak bychom mohli pomoci – a mnozí z Vás již pomáháte. Aktuálním problémem, který úzce souvisí s posláním pedagogické fakulty, je adaptace ukrajinských dětí a jejich příprava na začlenění do škol. Adaptační aktivity koordinuje Národní pedagogický institut, s nímž úzce spolupracujeme. Nyní jsme byli požádáni, abychom s adaptací dětí pomohli, protože bez pomoci Vás, našich studentek a studentů, se bohužel nepodaří pokrýt potřeby všech adaptačních skupin. Dovolujeme si Vás proto požádat o to, abyste laskavě zvážili svou kapacitu a pokud je to možné, abyste se do těchto aktivit zapojili. Vaším úkolem by bylo – společně se zapojenými pedagogy – pomáhat se začleněním dětí z uprchlických rodin do českého prostředí, jazyka a kultury. Míra Vašeho zapojení může být různá, dle Vašich možností.Zde jsou konkrétní informace:

1. Hledáme dobrovolníky do Adaptačních skupin při ZŠ a MŠ Olomouckého kraje, přičemž dobrovolnictví bude probíhat od 4. 4. 2022 do 30. 6. 2022 zejména v pracovní dny v dopoledních hodinách v rozsahu dle domluvy a Vašich možností.


2. Koordinace dobrovolníků bude probíhat přes Dobrovolnické centrum UP, v případě zájmu se přihlaste zde. Nábor probíhá také na sociálních sítích.


3. Na začátku vás Dobrovolnické centrum UP proškolí v oblasti interkulturní komunikace a specifik komunikace s dětmi přicházejícími z válkou zasažených oblastí.

A NAVÍC! Vaše nasazení a ochota pomoci může být odměněna nejen dobrým pocitem! Pedagogická fakulta Vám nabízí možnost získat kredity (bližší informace zde), stipendium na pokrytí části nákladů spojených s realizací dobrovolnictví a metodickou podporu v podobě materiálů pro děti a tipů do výuky. V případě bližších dotazů týkajících se kreditů nebo stipendia kontaktujte Lucii Šrammovou (585 635 012, lucie.srammova@upol.cz).

Milé studentky, milí studenti, děkujeme, že zvážíte své případné zapojení. I malá pomoc se počítá! Ukažme, že nám není osud dětí, které ztratily své domovy a zázemí, lhostejný!

Předem děkujeme, že pomáháte.


S pozdravem

doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy a inovace

doc. PhDr. Radka DOFKOVÁ, Ph.D. – proděkanka pro studium


Comments


bottom of page