top of page

Hledáte jízdní řád celého roku? Harmonogram akademického roku je alfou i omegou každého ročníku

Aktualizováno: 14. 9. 2023

Jedna z nejdůležitějších věcí, která každému studujícímu pomáhá orientovat se v termínech jednotlivých ročníků studia, je harmonogram akademického roku. Každý rok je trochu jiný, mnohé termíny zůstávají podobné (mění se podle aktuálního kalendáře), jiné se mohou měnit výrazně. Určitě je namístě každý rok si harmonogram vyhledat a vytisknout na svou nástěnku. Pomůže vám to ohlídat důležité termíny, orientace vám dodá klid a umožní vám dobře plánovat.



Harmonogram akademického roku 2023/24 obsahuje například informaci o tom, kdy Vám začíná výuka, kdy zkouškové období, kdy je stanoveno období prázdnin a hlavně: dokdy je potřeba mít splněné studijní povinnosti za každý akademický rok. Najdete v něm ale také mnoho dalších věcí (třeba termín Akademického týdne či Sportovního dne), některé se vás budou týkat třeba později (termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob).


Kde najdete aktuální harmonogram?

Harmonogram akademického roku 2023/2024 na PdF UP je dostupný přímo zde nebo na stránce, jež plní roli úřední desky a na níž najdete všechny platné normy a předpisy platné u nás na fakultě. Zobrazíte ji zde.


Harmonogram je také zveřejněn na webu PdF UP, sekce Student – Administrativa.


Studenty se stáváte dnem zápisu, akademický rok začíná 1. 9. 2023 a končí 31. 8. 2024.


Výuka v zimním semestru

prezenční studium 18. 9. 2023 – 15. 12. 2023

kombinované studium 8. 9. 2023 – 19. 1. 2024


Výuka v letním semestru

prezenční studium 12. 2. 2024 – 10. 5. 2024

kombinované studium 26. 1. 2024 – 31. 5. 2024


Pozor! Termín splnění studijních povinností je 6. 9. 2024!

Do tohoto termínu si zkontrolujte, zda máte všechny studijní povinnosti za akademický rok splněny a správně zaevidovány ve Stagu. Proč je to důležité? Může se třeba stát, že vyučující zapomněl zadat hodnocení nebo že ve Stagu něco „zlobí“ – třeba zkratka, garant apod. V případě nesrovnalostí vždy kontaktujte svého vyučujícího.


Nebojte se ozvat, když vám ve Stagu něco chybí!

Systém Stag a vůbec celý studijní agenda jsou velmi složité a obsahují moře dat. Bylo by divné, kdyby se občas nevyskytla nějaká chyba – zadání v systému nebo chyba lidská. V případě, že jste takovou chybu objevili nebo vám něco nesedí, vždy se vyučujícímu zdvořile ozvěte, popište svůj problém, uveďte zkratku a svůj studijní program a hlavně: problém řešte včas! Po mezním termínu splnění studijních povinností už se Stag bohužel uzavře. A co je psáno, to je dáno. Co zapsáno není, to budete muset absolvovat znovu...


A co se děje po mezním termínu? Po tomto datu na studijním oddělení probíhají kontroly plnění studijních povinností za daný akademický rok a vy se budete chystat na další fázi svého studia!


245 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page