Hledáte jízdní řád celého roku? Harmonogram akademického roku je alfou i omegou každého ročníku

Jedna z nejdůležitějších věcí, která každému studujícímu pomáhá orientovat se v termínech jednotlivých ročníků studia, je harmonogram akademického roku. Každý rok je trochu jiný, mnohé termíny zůstávají podobné (mění se podle aktuálního kalendáře), jiné se mohou měnit výrazně. Určitě je namístě každý rok si harmonogram vyhledat a vytisknout na svou nástěnku. Pomůže vám to ohlídat důležité termíny, orientace vám dodá klid a umožní vám dobře plánovat.Harmonogram akademického roku 2021/22 obsahuje například informaci o tom, kdy Vám začíná výuka, kdy zkouškové období, kdy je stanoveno období prázdnin a hlavně: dokdy je potřeba mít splněné studijní povinnosti za každý akademický rok. Najdete v něm ale také mnoho dalších věcí (třeba termín Akademického týdne či Sportovního dne), některé se vás budou týkat třeba později (termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob).


Kde najdete aktuální harmonogram?

Harmonogram akademického roku 2021/2022 na PdF UP:

https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/# c8306,

https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/NORMY_PDF/2021/PdF-B-21_09_Harmonogram_akademickeho_roku_2021_22_PdF_UP.pdf

Harmonogram je zveřejněn na webu PdF UP, sekce Student – Administrativa.


Studenty se stáváte dnem zápisu, akademický rok začíná 1. 9. 2021 a končí 31. 8. 2022.


Výuka v zimním semestru

prezenční studium 20. 9. 2021 – 17. 12. 2021

kombinované studium 6. 9. 2021 – 21. 1. 2022


Výuka v letním semestru

prezenční studium 14. 2. 2022 – 13. 5. 2022

kombinované studium 24. 1. 2022 – 3. 6. 2022


Pozor! Termín splnění studijních povinností je 5. 9. 2022!

Do tohoto termínu si zkontrolujte, zda máte všechny studijní povinnosti za akademický rok splněny a správně zaevidovány ve Stagu. Proč je to důležité? Může se třeba stát, že vyučující zapomněl zadat hodnocení nebo že ve Stagu něco „zlobí“ – třeba zkratka, garant apod. V případě nesrovnalostí vždy kontaktujte svého vyučujícího.


Nebojte se ozvat, když vám ve Stagu něco chybí!

Systém Stag a vůbec celý studijní agenda jsou velmi složité