top of page

Jak se žije a studuje neslyšícím? Představujeme nový cyklus rozhovorů ve znakovém jazyce

Možná je potkáváte na chodbách nebo v menze a ani netušíte, že jsou v něčem podstatném jiní. O kom je řeč? O studentkách a studentech, kteří neslyší a jejichž primárním komunikačním prostředkem je znakový jazyk. Jak se jim žije a studuje? S jakými obtížemi se během studia musejí vypořádávat a kdo jim v tom pomáhá? To vše a mnohem víc se dozvíte z videí našeho nového cyklu rozhovorů, který připravila naše bloggerka a tlumočnice Kristýna Winn. Pořad nazvaný Hands on Talk startuje pilotním dílem, jehož hostem byla lyžařka a členka národní reprezentace Veronika Grygarová, neslyšící čerstvá absolventka oboru Aplikovaná tělesná výchova.Pedagogická fakulta dlouhodobě podporuje kulturu a vzdělávání lidí se sluchovým postižením a snaží se je zviditelňovat. Letos se znovu připojuje ke kampani #Deafember, jež probíhá každoročně v měsíci září a má za cíl zviditelnit a podpořit neslyšící jak v České republice, tak v zahraničí.


Deafember veřejnost vybízí k tomu, aby se nebála dozvědět víc o kultuře neslyšících a aby lidi se sluchovým postižením respektovala.

Většinové společnosti připomíná, že lidé se sluchovým postižením jsou mezi námi, i když je v davu na první pohled možná nepoznáme. „Deafember veřejnost vybízí k tomu, aby se nebála dozvědět víc o kultuře neslyšících a aby lidi se sluchovým postižením respektovala,“ říká proděkanka Petra Šobáňová, jež spolu s dalšími stála u vzniku nového formátu i dalších souvisejících aktivit.


„Letos pedagogická fakulta připravila hned několik příspěvků k Deafemberu. Jednak jsme navázali hlubší spolupráci s organizací Tichý svět, konkrétně budeme na našem portále Učitel21 propagovat její činnost a v Tichém blogu přinášet výběr z Tichých zpráv. A jednak jsme připravili zcela nový formát rozhovorů s neslyšícími nazvaný Hands on Talk. Jeho autorkou je naše spolupracovnice Kristýna Winn a ve svém pořadu bude zpovídat naše neslyšící student(k)y a absolvent(k)y,“ dodala Petra Šobáňová.


Jak připomíná autorka pořadu Kristýna Winn, vzniku nového formátu předcházely předešlé projekty, ať již fakultní cyklus videí Znakujme spolu!, nebo její vlastní projekt Sweet potatoes on the way – on-line kurz českého znakového jazyka na YouTube, na němž tato tlumočnice spolupracuje s neslyšícími.


„Ve Znakujme spolu! si s kolegou Pavlem Kučerou povídáme o různých tématech ve znakovém jazyce a na závěr vždy prezentujeme malý slovníček znaků. Toto byla úplně první vlaštovka… Poté jsme se s Petrou Šobáňovou bavily, co dál, a napadl nás právě projekt založený na rozhovorech. Chceme se v něm zaměřit přímo na naši univerzitu, takže hosty rozhovorů budou neslyšící studenti a studentky Univerzity Palackého – nebo její absolventi,“ vysvětluje Kristýna Winn.


Hands on Talk ukáže, jaké to je studovat na univerzitě jako neslyšící.

A jak budou rozhovory z cyklu Hands on Talk koncipovány? V rozhovorech se bude autorka neslyšících ptát třeba na to, jaké to bylo studovat na univerzitě a v čem je pro ně jako pro uživatele znakového jazyka studium jiné. „Budeme si povídat o jejich názorech, zkušenostech, o tom, co vnímají jako pozitivní, nebo naopak negativní. Nebudeme se vyhýbat ani těžším tématům – třeba problémům nebo diskriminaci plynoucím z jejich sluchové ztráty,“ přibližuje Kristýna Winn své záměry a dodává, že osvěty o neslyšících není nikdy dost. Sama své hosty dobře zná, protože se s nimi setkávala – nebo stále setkává – v roli tlumočnice Centra podpory studentů se specifickými potřebami. Spolu se svými spolupracovníky z centra dělá maximum pro to, aby na univerzitě panovaly rovné podmínky a aby třeba právě sluchové postižení nebylo překážkou studia. O tom, jak toto centrum neslyšícím při studiu pomáhá, hovoří hned první host pořadu, Veronika Grygarová, neslyšící lyžařka, národní reprezentantka a čerstvá absolventka aplikované tělesné výchovy na Fakultě tělesné kultury UP.


Každý neslyšící má ve znakovém jazyce svůj specifický projev – stejně tak jako každý slyšící má svůj vlastní hlas i projev.

A na co se můžete těšit v dalších dílech? Jak Kristýna Winn slibuje, všichni její hosté budou zajímaví, možná je i sami potkáváte a třeba ani netušíte, že neslyší. Její pořad snad napomůže k tomu, aby většinová společnost – včetně akademické obce – lépe porozuměla problémům lidí, kteří neslyší a komunikují svým jazykem založeným na vizuálně-pohybových prostředcích. „U neslyšící komunity je skvělé to, že každý neslyšící, s kterým se potkáte, je trošku jiný. Neslyšící komunita je velice heterogenní a každý neslyšící má ve znakovém jazyce svůj specifický projev – stejně tak jako každý slyšící má svůj vlastní hlas i projev. Ovlivňuje to hodně věcí, třeba to, zda daný člověk vyrůstal ve slyšící, či neslyšící rodině, kam chodil do školy, zda jeho mateřským jazykem je znakový, nebo český jazyk atd. To právě miluju na tlumočení, že každý den s jiným neslyšícím je jedinečný a vzrušující,“ dodává sympatická tlumočnice.


Daný projekt je v českém univerzitním prostředí unikátní a jak si tým z pedagogické fakulty slibuje, snad pomůže zviditelnit potřeby neslyšící komunity a přispěje k dalšímu zkvalitnění podpůrných opatření, jež neslyšícím studentům naše univerzita nabízí.


Odkaz na pilotní díl.


Kromě nového formátu rozhovorů z cyklu Hands on Talk pedagogická fakulta zviditelňuje lidi se sluchovým postižením také zde na portále Učitel21 – kde jsou autory blogů nebo spolupracují na dalších projektech. Známým je již tradiční cyklus videí Znakujme spolu!, jehož nový díl byl zveřejněn 23. 9. 2021, tedy přesně na Mezinárodní den neslyšících. Ve videu jeho protagonisté Kristýna Winn a Pavel Kučera vysvětlují důvody, proč byste se měli učit znakovat třeba právě vy.


V loňském roce se pedagogická fakulta k Deafemberu připojila cyklem videí s náměty do výtvarné výchovy. Psali jsme o nich zde.

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page