top of page

Katedra primární a preprimární pedagogiky zve na konferenci

Katedra primární a preprimární pedagogiky si vás dovoluje pozvat na konferenci, kterou pořádá v návaznosti na výstupy řešeného projektu TA ČR: Online aplikace jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence v práci učitele mateřské školy s akcentem na školní připravenost. Hlavní řešitelkou tohoto projektu je prof. Eva Šmelová, vedoucí katedry primární a preprimární pedagogiky. Konference s názvem Aktuální otázky pedagogické diagnostiky v předškolním vzdělávání proběhne dne 3. listopadu 2021, a to v hybridní formě.Prezenční část je určena především učitelkám mateřských škol a proběhne přímo na katedře primární a preprimární pedagogiky, online část je potom určena všem dalším zájemcům a zájemkyním o tematiku konference; tato část proběhne na platformě MS Teams.


Plánovaný program:


1. ČÁST – v hybridní formě


9:30–10:00 Prezence


10:00–10:30 Pedagogická diagnostika – stále aktuální téma (prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.)


10:30–11:00 Pedagogická diagnostika v mateřské škole – ředitelka MŠ


11:00–11:30 Školní připravenost – PPP


11:30–12:00 Představení online aplikace s reflexí v reálných podmínkách pedagogické praxe (PhDr. Pavlína Částková, Ph.D., PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.)


12:00–13:00 Přestávka

2. ČÁST – pouze v prezenční formě v PC učebně


13:00–15:00 Instruktáž práce s online aplikací


15:00–15:30 Prostor pro diskusi a dotazy a závěry ze setkání


Účast na konferenci je bezplatná, vše je plně hrazeno z rozpočtu katedry primární a preprimární pedagogiky.


Pozvánku a přihlášku naleznete zde:

konference_TACR_KPPP
.docx
Download DOCX • 50KB

Text: Ondřej Moučka

Comments


bottom of page