top of page

Kompetence leadera úspěšné školy

Pedagogická fakulta UP uspořádala 24. 3. 2021 online konferenci k výstupům tříletého projektu Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ), reg. č. CZ.02.3.68/0.0. /0.0/16_032/0008145. Tento projekt byl podpořen z fondů Evropské unie – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.Na online konferenci, na níž se přihlásilo bezmála 150 zájemců nejen z řad vedoucích pedagogických pracovníků, zazněla témata zaměřená na roli ředitele, kvalitu a úroveň pedagogického procesu, motivaci týmů a leadership, na posilování odolnosti vedoucího pedagogického pracovníka či velmi aktuální problematiku formativního hodnocení. Jednotlivých příspěvků se ujali PhDr. Václav Trojan, Ph.D., PhDr. Alena Sehnalová, Mgr. Blažena Mačáková, PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., a Mgr. Miluše Vondráková. O zhodnocení projektu se postaral doc. PhDr. Otto Obst, CSc.


„Účastníkům byly představeny výstupy projektu, jimiž jsou vzdělávací modulové programy rozvíjející kompetence vedoucích pedagogických pracovníků všech typů škol a školských zařízení. Tyto výstupy jsou součástí publikace, kterou účastníci konference spolu s certifikátem o účasti obdrželi jako poděkování,“ uvedla Ing. Alena Opletalová, Ph.D., hlavní řešitelka projektu, která celou akci moderovala.

Vysokou úroveň konference potvrdil i jeden z účastníků David Neuvald. „Nějaký čas jsem na UPOL studoval školský management, byl jsem rád za vysokou úroveň celého programu. Nyní jste to potvrdili,“ řekl. Podobný názor sdílela i Jaroslava Ševčíková: „Děkuji za skvělou a povzbuzující konferenci. Byl to pro mě balzám na duši. Skvělí lidé, skvělé příspěvky.“

Projekt KLÚŠ se po dobu tří let věnoval přípravě vzdělávacích modulových programů určených pro rozvoj kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků na všech typech škol, institucí poskytující zájmové vzdělávání a domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.


Témata modulů budou po ukončení projektu nabídnuta formou seminářů či webinářů DVPP Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP. Záznam konference je možné zhlédnout ZDE.

Děkujeme všem účastníkům konference, vystupujícím, zapojeným školám a spolupracujícím subjektům.


Řešitelský kolektiv projektu

Repro: Žurnál UP

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page