top of page

Kompetence leadera úspěšné školy – Vedení pedagogického týmu

Aktualizováno: 31. 3. 2022

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP připravilo kurz určený pro vedoucí pedagogické pracovníky s názvem Kompetence leadera úspěšné školy – Vedení pedagogického týmu. Tento kurz probíhá v období duben – květen 2022. Tento kurz navazuje na úspěšný stejnojmenný projekt, který byl realizován Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP v letech 2018 – 2021 v rámci OP VVV.


Výstupem projektu Kompetence leadera úspěšné školy byl vznik devíti vzdělávacích modulových programů různého zaměření, které jsou určeny ke zvyšování kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol, malotřídních škol, základních škol, středních škol, domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pracovníků institucí poskytující zájmové vzdělávání v pedagogickém vedení. Podrobné informace k modulům jsou dostupné na webových stránkách projektu.


„Vzdělávací moduly projektu jsme po jeho ukončení dali akreditovat u MŠMT a právě kurz Kompetence leadera úspěšné školy – Vedení pedagogického týmu je základním tematickým blokem projektu a především bezpečnou platformou pro kolegiální sdílení, který jsme se rozhodli nabídnout vedoucím pedagogickým pracovníkům,“ uvedla Barbora Mlčochová z CCV UP.

Kurz má celkem 42 hodin a je rozdělen do tří částí. Distanční část, která začíná 1. 4. 2022 v rozsahu 26 hodin, probíhá v e-learningovém prostředí formou samostudia vzdělávacích materiálů, jež byly pro projekt vytvořeny. Tuto část je třeba absolvovat před následnou 12hodinovou prezenční částí, která je rozdělená do dvou dnů (26. 4. a 17. 5. 2022) a kterou povede Blažena Mačáková, zkušená lektorka a autorka metodiky a vzdělávacích materiálů tohoto kurzu. Třetí částí je sdílení zkušeností mezi jednotlivými účastníky v rozsahu 4 hodin. Více o kurzu se dozvíte zde.


Text: Centrum celoživotního vzdělávání

Grafika: Centrum celoživotního vzdělávání

Související příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page